Bài viết chuyên môn

Khai thác phần mềm EndNote cho trích dẫn tự động

27/08/2017

Phần mềm EndNote của hãng Thomson Reuters là một trong những phần mềm thương mại được sử dụng phổ biến, có tính mềm dẻo và tính mở cao. Phiên bản dùng thử 30 ngày có đầy đủ tính năng, hoặc chi phí $249.95 cho một bản quyền vĩnh viễn, cho phép Nhà khoa học tiết kiệm nhiều công sức, soạn thảo được các báo cáo khoa học có tính chuyên nghiệp và độ chính xác thông tin cao. Thư viện danh mục tham khảo chứa đầy đủ thông tin liên kết với file toàn văn các tài liệu trong chỉ mục giúp cho việc quản lý, truy cập và trích dẫn thông tin thuận tiện và nhanh chóng. Bài viết này giới thiệu cách thức khai thác phần mềm EndNote.

Kỹ thuật trích dẫn tự động

09/08/2017

Bài viết này giới thiệu kỹ thuật tạo trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo tự động theo chuẩn quốc tế trong môi trường soạn thảo MS. Word. Nội dung trích dẫn trong báo cáo khoa học và danh mục trích dẫn sẽ tự động thay đổi bất cứ khi nào tác giả thay đổi lựa chọn chuẩn trích dẫn, hay thêm bớt trích dẫn và tài liệu tham khảo. Danh mục trích dẫn được tạo một lần có thể sử dụng cho nhiều tài liệu khác nhau.

Nghị định 134/2007/NC-CP của Chính phủ Quy định về đơn vị đo lường chính thức

08/08/2017

Nghị định số 134/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày ngày 15 tháng 8 năm 2007 quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tạp chí đã xuất bản