Bài viết chuyên môn

Kỹ thuật trích dẫn tự động

09/08/2017

Bài viết này giới thiệu kỹ thuật tạo trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo tự động theo chuẩn quốc tế trong môi trường soạn thảo MS. Word. Nội dung trích dẫn trong báo cáo khoa học và danh mục trích dẫn sẽ tự động thay đổi bất cứ khi nào tác giả thay đổi lựa chọn chuẩn trích dẫn, hay thêm bớt trích dẫn và tài liệu tham khảo. Danh mục trích dẫn được tạo một lần có thể sử dụng cho nhiều tài liệu khác nhau.

Nghị định 134/2007/NC-CP của Chính phủ Quy định về đơn vị đo lường chính thức

08/08/2017

Nghị định số 134/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày ngày 15 tháng 8 năm 2007 quy định về đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tạp chí mới xuất bản