DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Chuyên san: Nông Lâm – Sinh - Y

STT Họ và tên Trách nhiệm
1 GS.TS. Đặng Kim Vui Trưởng ban
2 PGS.TS. Trần Thanh Vân Phó trưởng ban thường trực
3 GS.TS. Đặng Văn Minh Ủy viên
4 GS.TS. Nguyễn Văn Sơn Ủy viên
5 GS.TS. Nguyễn Duy Hoan Ủy viên
6 PGS.TS. Trần Văn Điền Ủy viên

Chuyên san: Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật

STT Họ và tên Trách nhiệm
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Trưởng ban
2 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà Phó trưởng ban thường trực
3 GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn Ủy viên
4 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương Ủy viên
5 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Ủy viên
6 PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn Ủy viên
7 TS. Nguyễn Văn Tảo Ủy viên

Chuyên san: Khoa học xã hội – Hành vi – Kinh tế

STT Họ và tên Trách nhiệm
1 PGS.TS. Trần Viết Khanh Trưởng ban
2 PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh Phó trưởng ban thường trực
3 PGS.TS. Đàm Thị Uyên Ủy viên
4 PGS.TS. Nguyễn Thị Tính Ủy viên
5 TS. Lê Hồng Thắng Ủy viên
6 TS. Nguyễn Hồng Liên Ủy viên

Tạp chí mới xuất bản