LỜI CHÀO MỪNG

Chào mừng quý vị đến với website của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên.

Trang thông tin này được tạo nhằm trợ giúp các tác giả gửi bản thảo, theo dõi quá trình duyệt đăng và kết quả xuất bản các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí theo cách trực tuyến.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên là cơ quan công bố chính thức kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

Tạp chí được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông. Tạp chí nhận bài của các nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài Đại học Thái Nguyên. Nội dung bài báo đăng trong Tạp chí là kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, có giá trị khoa học chưa từng công bố trên các ấn phẩm giấy và online.

Tạp chí có tên tiếng Việt là "Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên", tên tiếng Anh là "Journal of Science and Technology-TNU". Tạp chí xuất bản 18 số mỗi năm, ngôn ngữ thể hiện là Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm công trình khoa học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên cũng được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) xếp loại Tạp chí Quốc gia có uy tín.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về tổ chức hoạt động, tiến trình đăng bài của Tạp chí trong menu Giới thiệu--> Quy chế hoạt động.

Để tham khảo các hướng dẫn, thể thức, định dạng bản thảo và gửi bản thảo đến Tạp chí, quý vị vui lòng xem trong menu Dành cho tác giả.
Một số thông tin tham khảo hữu ích về một số kỹ thuật viết bài, định dạng tài liệu tham khảo... được sưu tầm và giới thiệu trong mục Tin tức --> Bài viết chuyên môn.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên trân trọng cám ơn sự quan tâm, cộng tác của quý vị. Nếu có vướng mắc hay góp ý cho Tạp chí, xin quý vị vui lòng email về địa chỉ jst@tnu.edu.vn hoặc nhập thông tin vào mục Liên hệ để gửi ý kiến đóng góp. 


Tạp chí mới xuất bản