HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG GỬI BÀI BÁO ONLINE

(Dành cho Tác giả)

Tạp chí nhận bài gửi đăng trực tuyến. Để gửi bài, tác giả cần có tài khoản người dùng (Tên và mật khẩu) đã đăng ký tại website của Tạp chí. Tác giả lần đầu tiên gửi bài cần đăng ký (Tạo mới) tài khoản theo các bước hướng dẫn dưới đây.

I. Đăng ký tài khoản

Tại Trang chủ, chọn Đăng ký như hình 1.Hình 1. Đăng ký tài khoản

Tại giao diện Đăng ký, điền các thông tin theo hướng dẫn và nhấn nút Đăng ký như trên hình 2.


Hình 2. Giao diện đăng ký tài khoản

Nếu đăng ký thành công, sẽ có thông báo kích hoạt tài khoản như hình 3.

Hình 3. Hộp thoại thông báo kích hoạt tài khoản


Tác giả truy cập vào email của mình và nhấn vào link nhận được để kích hoạt tài khoản.Hình 4.
Email kích hoạt tài khoản

Nếu kích hoạt tài khoản thành công, sẽ tự động đăng nhập vào trang cá nhân của tác giả.Hình 5. Trang cá nhân

II. Gửi bài báo

- Để gửi bài báo, tác giả truy cập vào menu Gửi bài, giao diện như trên hình 6.


Hình 6. Giao diện gửi bài

- Nhập tất cả các mục mà hệ thống đã đưa ra. Chú ý:

+ Tóm tắt bằng tiếng Việt từ 100 đến 250 từ.

+ Từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh: ít nhất 5 từ khóa; phân biệt với nhau bởi dấu “,”.

+ File bản thảo đính kèm: chỉ chấp nhận file có phần mở rộng .doc hoặc docx; Trong file bản thảo không được để thông tin cá nhân của các tác giả (VD: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ…).

- Sau khi nhập hoàn tất các nội dung theo hướng dẫn của hệ thống, nhấn vào nút Gửi bài.

+ Bài báo nhập theo đúng quy định sẽ có hộp thoại thông báo gửi bài thành công như hình 7).


 

Hình 7. Hộp thoại thông báo gửi bài thành công

+ Nếu không đúng sẽ xuất hiện các thông báo tương ứng như Hình 8.

 

Hình 8. Hộp thoại thông báo lỗi

 

III. Sửa chữa và theo dõi bài gửi

Sau khi gửi bài thành công, vào mục Theo dõi bài gửi để theo dõi tình trạng bài gửi như minh họa trên Hình 9.


Hình 9. Trang thông tin theo dõi các bài báo của tác giả

Để sửa chữa bài theo yêu cầu của tòa soạn hoặc phản biện, vào mục Sửa bài (Xem minh họa trên Hình 10).

 


Hình 10. Chức năng sửa bài báo

Chọn bài cần sửa chữa trong danh sách và nhấn vào nút Xử lý, sẽ hiện thị như Hình 11.


Hình 11. Nhật ký quá trình xử lý bài báo

Tại đây, sẽ hiển thị Nhật ký xử lý bài gửi, tác giả căn cứ vào tình trạng bài báo để tiến hành chỉnh sửa bài báo theo các bước xử lý.

Đối với các tác giả đã có tài khoản, chỉ cần đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đã đăng ký để tiến hành gửi bài theo hướng dẫn (Hình 12).


 Hình 12. Màn hình đăng nhập dành cho tác giả


TẠP CHÍ KH&CN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tạp chí mới xuất bản