Tập 168 Tạp chí số 8 Năm 2017

STT Bài báo Tác giả
1 Nghiên cứu một số tính chất chức năng của chitosan khối lượng phân tử thấp tạo ra từ chitosan thông thường

Study on the functional properties of chitosan low molecular weight formed from native chitosan

Phạm Thị Phương
2 Nghiên cứu nhân giống in vitro lan phi điệp (Dendrobium anosmun Lindl)

Study on in vitro propagation of Dendrobium anosmum Lindl

La Việt Hồng
3 Đặc điểm của trình tự vùng ITS phân lập từ cây Bảy lá một hoa

The characteristics of ITS gene region isolated from Paris plants

Vũ Thị Thu Thủy
4 Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500

The research on the suitable ratio of materials for producing sausage from Cobb 500 chicken meat

Đinh Thị Kim Hoa
5 Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

some on epidemiological, pathological and clinical characteristics of the disease caused by dogticks in thai nguyen city

Dương Thị Hồng Duyên
6 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, cấu tạo giun đũa gà và quá trình phát triển của trứng giun ascaridia galli trong nước cất

Morphological characteristic of ascaridia galli and the eggs development in distill water

Lê Minh
7 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

An assessment of forest structure and carbon stock of protection forest for Phuong Hoang lake in Dai Tu district, Thai Nguyen province

Đỗ Hoàng Chung
8 Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của actinomyces phân lập được ở vùng trồng chè tại Thái Nguyên

Investigation some biological characteristics of actinomycetes isolated on the lands of tea in Thai Nguyen

Nguyễn Quang Tuyên
9 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học phân tử của cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx.)

Characteristics of morphology, anatomy and molecular taxonomy of Aconitum carmichaelii Debx

Chu Hoàng Mậu
10 Đa dạng yếu tố địa lý của khu hệ thực vật huyện Phù Ninh , tỉnh Phú Thọ

Research of the geographical life of the plant area Phu Ninh district, Phu Tho province

Nguyễn Bình Liêm
11 Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dexamethasone trong thực phẩm chức năng bằng kỹ thuật sắc ký lỏng siêu hiệu năng hai lần khối phổ

A simple method of dertermination of dexamethasone in functional foods using ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Nguyễn Kiều Hưng
12 Tthử nghiệm Kit Catt để chẩn đoán bệnh tiên mao trùng cho trâu tại tỉnh Tuyên Quang

Experiment Kit Catt in the diagnosis trypanosomiasis in buffaloes of Tuyen Quang province

Phạm Thị Trang
13 Chuyển gen zmDEF1 vào giống ngô địa phương Si Ma Cai thông qua agrobacterium tumefaciens

Aagrobacterium-mediated zmDEF1 gene transformation into simacai local maize cultivar

Chu Hoàng Mậu
14 Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang

Determine on serotype, virulence and antibiotic resistance of three bacteria caused pneumonia in pigs at Tuyen Quang province

Nguyễn Thị Kim Lan
15 Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ đông tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Assessment of growth and development of hybrid maize combinations in winter season in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province

Trần Trung Kiên
16 Đánh giá khả năng đáp ứng qui định gỗ hợp pháp cấp hộ gia đình tại tỉnh Hòa Bình

Assessment of compliance with timber legality definition at household level in Hoa Binh province

Hồ Ngọc Sơn
17 Ảnh hưởng của che phủ đất bằng vật liệu hữu cơ trên nương chè PH10 tại Phú Thọ

Rffect of mulching land by organic materials on tea varity ph10 in Phu Tho

Đỗ Thị Ngọc Oanh
18 Thực trạng chó sốt sữa sau đẻ và phương pháp điều trị

Canine eclampsia: current situation and therapy

Sử Thanh Long
19 Ứng dụng phần mềm GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Application of GIS to build land mapping unit in Quyet Thang commune, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Chu Văn Trung
20 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh giun tròn đường tiêu hóa ở gà thả vườn tại thành phố Hải Phòng

Clinical pathological characteristic research of the gastrointestinal nematode disease in backyard chicken in Hai Phong

Nguyễn Quang Tính
21 Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

The situation of production and consumption of safe vegetables in Thai Nguyen

Phan Thị Thu Hằng
22 Kết quả điều trị vỡ gan do chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

The result of operative and non-operative management of blunt hepatic trauma in Thai nguyen Central Hospital

Đặng Minh Kim
23 Thực trạng nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La và đề xuất biện pháp phòng trị

Actual state of fasciola spp. infection in cattle in some districts of Sơn Ka province – proposing a prevention and treatment measure

Sa Đình Chiến
24 Ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đối với đất và giống chè PH10 tại Phú Thọ

Effect of intercropping with legume species on tea variety PH10 in Phu Tho

Vũ Thị Thiện
25 Nghiên cứu một số đáp ứng sinh lý của 4 giống ngô (Zea mays L.) với điều kiện mặn nhân tạo ở giai đoạn nảy mầm và cây con

Research on some physiological responses in four maize cultivars at germinating and seedling stage

Điêu Thị Mai Hoa
26 Một số đặc điểm, tính chất của đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Characteristics and properties of soil for agricultural production in Huong Son district, Ha Tinh province

Trần Xuân Đức
27 Tình hình mắc một số bệnh thường gặp ở chó đến khám tại bệnh xá thú y cộng đồng – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Situation on the prevalence of dogs diagnostised at public veterinary clinic – Thai Nnguyen University of Aagriculture and Forestry

Trần Nhật Thắng
28 Sự lưu hành virus gây bệnh tai xanh và kết quả phân lập vi khuẩn gây viêm phổi ở lợn tại tỉnh Tuyên Quang

The circulation of prrs virus and bacterial isolated results caused pneumonia in pigs in Tuyen Quang province

Nguyễn Thị Kim Lan
29 Tổng quan về hóa xạ trị kết hợp trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB

Rreview on chemoradiotherapy in nasopharyngeal carcinoma stage IIB

Trần Thị Kim Phượng
30 Nghiên cứu một số chỉ số sinh học của trẻ em Trường mầm non 1/5, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Index, biology, morphology, fitness, children.

Hứa Nguyệt Mai
31 Biểu hiện gen lectin a của cây tầm gửi Hàn Quốc trên cây thuốc lá biến đổi gen

Expression of korean mistletoe lectin a-chain gene in genetically modified nicotiana tabacum

Đặng Thị Thái Hà
32 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai lang theo hướng sản xuất hàng hóa cho vùng đất bãi ven sông Hồng

Study on the growth and development of some sweet potatoes varieties in the direction of commercial production for riparian land of Red river

Nguyễn Quang Hùng
33 Thực trạng giết mổ và kiểm soát giết mổ lợn tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Current status and management of pig slaughtering at Lang Son city, Lang Son province

Phan Thị Hồng Phúc
34 Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số nguồn gen giống sắn thu thập năm 2016 tại Thái Nguyên

Assessment of agricultural features some general sources of various fragrances in 2016 in Thai Nguyen province

Trần Ngọc Ngoạn

Tạp chí đã xuất bản