Tập 169 Tạp chí số 9 Năm 2017

STT Bài báo Tác giả
1 TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÂN URE NHẢ CHẬM TRÊN CƠ SỞ POLIVINYL AXETAT VÀ BENTONIT

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SLOW RELEASED URE FERTILIZER BASED ON POLYVINYL ACETATE AND CLAY

Trần Quốc Toàn
2 SỬ DỤNG CHỈ SỐ NDWI VÀ MNDWI ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT DƯỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

USING NDWI AND MNDWI TO QUANTIFY THE CHANGES IN SURFACE WATER UNDER THE MINING ACTIVITIES IN HOANH BO DISTRICT, QUANG NINH PROVINCE

Nguyễn Hải Hòa
3 CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG HỌC CỦA AL2O3-2SIO2 LỎNG: NGHIÊN CỨU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ

THE STRUCTURE AND DYNAMICS IN THE LIQUID AL2O3-2SIO2: STUDY OF MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION METHOD

Phạm Hữu Kiên
4 ĐÁNH GIÁ NGUỒN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THAN SINH HỌC (BIOCHAR) VÀ TRO BAY VÀ NHU CẦU XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG DO KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

STUDY MATERIAL SOURCES TO PRODUCE BIOCHAR AND FLY ASH AND ITS POTENTIAL USE TO REMEDIATE HEAVY METAL IN CONTAMINATED SOILS AFTER MINING IN THAI NGUYEN PROVINCE

Đặng Văn Minh
5 TỐI ƯU THÔNG SỐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO CABIN VÀ GHẾ NGỒI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CỦA XE TẢI HẠNG NẶNG

OPTIMAL DESIGN FOR CAB’S AND DRIVER’S SEAT SUSPENSION SYSTEMS OF HEAVY VEHICLE

Lê Văn Quỳnh
6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG TREO GHẾ NGỒI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CỦA MÁY XÂY DỰNG BẰNG MỘT PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

EVALUATING THE PERFORMANCE OF DRIVER’S SEAT SUSPENSION SYSTEM OF CONSTRUCTION MACHINE USING A TEST METHOD

Lê Văn Quỳnh
7 ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TRONG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG

DESIGN THE SUPERVISORY AND CONTROL SYSTEM FOR QUANTITATIVE WEIGHING SYSTEM

Dương Chính Cương
8 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐO VẼ TẠI XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

APPLYCATION OF GPS TECHNOLOGY TO SET UP CONTROL GRID FOR SPACE SURVEYING IN VAN LANG COMMUNE, YEN BINH DISTRICT, YEN BAI PROVINCE

Nguyễn Ngọc Anh
9 TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT KÍCH THƯỚC NANO CỦA LANTAN, GAĐOLINI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ AXIT L-GLUTAMIC VÀ IMIDAZOL

SYNTHESIS, CHARACTERIAL THE COMPLEXES NANO OF LANTHANUM, GADOLINIUM WITH MIXTURE LIGAND L-GLUTAMIC ACID AND IMIDAZOLE

Lê Hữu Thiềng
10 XÂY DỰNG MÔ HÌNH LY HỢP TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH MA SÁT ĐỘNG LỰC HỌC

MODELLING OF AN AUTOMOTIVE CLUTCH BASED ON DYNAMIC FRICTION MODEL

Trần Văn Như
11 BÀN LUẬN VỀ ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG KHI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN ĐẠI DƯƠNG SƠN TRÀ

DISCUSS THE ENVIRONMENTAL TRADE-OFF IN BUILDING SON TRA OCEAN PARK

Ngô Trà Mai
12 MỘT SỐ VÍ DỤ LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ FROBENIUS

SOME EXAMPLES RELATED FROBENIUS PROBLEM

Nguyễn Thị Hồng Nhung
13 CÔNG NGHỆ SÀNG LỌC ẢO, DOCKING PROTEIN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

SUMMARY OF VISUALIZED SCREENING TECHNOLOGY, DOCKING DIVISION AND SOME TYPICAL APPLICATIONS

Hứa Thị Toàn
14 NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ METYL DA CAM TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ COMPOZIT POLYANILIN – VỎ LẠC

STUDING REMOVAL OF METHYL ORANGE IN AQUEOUS SOLUTION BY POLYANILINE – PEANUT SHELL COMPOSITE ADSORBENT

Bùi Minh Quý
15 ỨNG DỤNG GIS VÀ THUẬT TOÁN NỘI SUY KHÔNG GIAN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH

APPLICATION OF GIS AND SPATIAL INTERPOLATION ALGORITHM TO CONSTRUCT WATER QUALITY MAPS IN MINING AREAS OF HOANH BO DISTRICT, QUANG NINH PROVINCE

Nguyễn Hải Hòa
16 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐO GPS ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

APPLICATION OF REAL-TIME KINEMATIC GPS FOR CADASTRAL MAP SURVEYING

Lê Văn Thơ
17 PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG DUFFING BẬC 3-5 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH HÓA TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ

SOLUTION OF NONLINEAR CUBIC -QUINTIC DUFFING OSCILLATORS USING THE EQUIVALENT LINEARIZATION METHOD WITH A WEIGHTED AVERAGING

Dương Thế Hùng
18 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METYLEN, METYL DA CAM CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ THÂN CÂY SEN (NELUMBO NUCIFERA)

STUDY ON THE ADSORPTION CAPACITY OF METHYLENE BLUE, METHYL ORANGE OF ADSORPTIVE MATERIALS DERIVED FROM LOTUS STALKS

Vũ Thị Hậu
19 ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU BÙ THÍCH NGHI CHUYỂN ĐỘNG DỌC TRỤC CHO ỐNG DẪN DẦU BIỂN

OPTIMAL ADAPTIVE HEAVE COMPENSATION CONTROL FOR MARINE RISERS

Nguyễn Anh Đức
20 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LOÀI NHÂN TRẦN ADENOSMA CEARULEUM R.BR. THU HÁI Ở ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN

CHEMICAL COMPOSITION OF ADENOSMA CEARULEUM R. BR GENUS COLLECTED IN DAI TU - THAI NGUYEN DISTRICT

Nguyễn Thị Thanh Hương
21 PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

SUMMARY OF ONLINE SOFTWARE FOR EVALUATION OF EMPLOYMENT PRESENT CONDITION OF THE STUDENTS AFTER GRADUATE IN THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Hứa Thị Toàn
22 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC TOTAL STATION SURVEYING TO, ESTABLISHED CADASTRA MAPS OF VAN LANG COMMUNE, YEN BINH DISTRICT, YEN BAI PROVINCE

Nguyễn Ngọc Anh
23 THUẬT TOÁN PHÂN CỤM K –MEANS*

K-MEANS* CLUSTERING ALGORITHM

Phùng Thị Thu Hiền
24 HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN SÔNG THAO, HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ

STATE AND SOLUTIONS FOR DOMESTIC SOLID WASTE MANAGEMENT IN SONGTHAO TOWN, CAMKHE DISTRICT, PHUTHO PROVINCE

Ngô Văn Giới
25 PHÂN TÍCH DẠNG MỘT SỐ KIM LOẠI Fe, Co, Mn, Ni TRONG TRẦM TÍCH BỀ MẶT THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU – TỈNH THÁI NGUYÊN THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾT ĐƠN

SPECIATION OF Co, Fe, Mn, Ni IN SURFACE SEDIMENTS OF CAU RIVER BASIN – THAI NGUYEN PROVINCE BY SINGLE EXTRACTION METHOD

Phạm Thị Thu Hà
26 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MỘT SỐ MODULE THỰC HÀNH TÍCH HỢP ĐO LƯỜNG – KHÍ CỤ ĐIỆN

DESIGN AND MANUFACTURE SOME INTEGRATED PRACTICAL MODULES FOR MEASURING ELECTRONIC APPLIANCES

Trần Huy Điệp
27 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHEMATICA ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC DAO ĐỘNG VÀ TÌM HIỂU Ý NGHĨA VẬT LÍ CỦA NGHIỆM CÁC PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

APPLICATION OF WOLFRAM MATHEMATICA SOFTWARE TO SIMULATE OSCILLATION AND FIND THE PHYSICAL MEANING OF WAVE EQUATION SOLUTION

Nguyễn Hồng Lĩnh
28 XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA DUNG DỊCH NHỊ PHÂN VÀO THÀNH PHẦN DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÔ LẬP

ISOLATION OF DETERMINED COMPONENT OF EMPIRICAL DEPENDENCES OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF BINARY SOLUTIONS ON THE COMPOSITION

Trần Hải Đăng
29 VỀ MỘT HÀM BĂM MỀM DẺO

A FLEXIBLE HASH FUNCTION

Đỗ Thị Bắc
30 ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG ROBOT THÔNG MINH VẬN CHUYỂN HÀNG TRONG KHO

SYNCHRONOUS CONTROL SYSTEM INTELLIGENT TRANSPORT ROBOT IN STOCK

Phạm Tâm Thành
31 TÍNH CHÍNH QUY CỦA NGHIỆM YẾU CHO PHƯƠNG TRÌNH NAVIER – STOKES LIÊN QUAN ĐẾN GRADIENT CỦA THÀNH PHẦN VECTƠ VẬN TỐC

ON THE REGUARITY OF THE WEAK SOLUTION FOR THE NAVIER- STOKES EQUATIONS INVOLVING GRADIENT OF VELOCITY COPONENT

Ngô Văn Giang
32 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN LỰC PHANH

LATERAL STABILITY CONTROLLER DESIGN VIA BRAKING FORCE CONTROL

Trần Văn Như
33 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DẦU HẠT THỰC VẬT

THE METHODS TO DEFINE CHEMICAL COMPOSITIONS, BIOLOGICAL ACTIVITIES OF VEGETABLE SEED OIL OF VIETNAM

Nguyễn Thị Thủy
34 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ PHANH ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH KHI PHANH

STUDY ON THE EFFECT OF BRAKING MODES ON REGENERATIVE ENERGY DURING BRAKING PROCESS

Nguyễn Khắc Tuân
35 MÔ HÌNH HÓA PHƯƠNG PHÁP ĐO TỐC ĐỘ Ô TÔ DỰA TRÊN XỬ LÝ ẢNH

A MODEL VELOCITY MEASUREMENT METHOD FOR CAR BASE IMAGE PROCESSING

Nguyễn Việt Hưng
36 ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬN DẠNG TÍN HIỆU ĐIỆN TIM

APPLYING DECISION TREE TO SOLUTIONS OF ECG SIGNAL QUALITY IMPROVEMENT

Phạm Văn Nam
37 NÂNG CAO HIỆU NĂNG GIÁM SÁT AN NINH MẠNG NHỜ THIẾT KẾ TẬP LUẬT HIỆU QUẢ

DESGNING SET OF RULES TO IMPROVE PERFORMANCE OF NETWORK SECURITY MONITORING

Lê Hoàng Hiệp
38 GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CÂN ĐỘNG TRONG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG

SOLVING DYNAMIC BALANCING TASK IN THE MODEL OF QUANTITIVE BALANCING SYSTEM

Đỗ Thị Mai
39 CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT LIỆU GỐM ĐA TINH THỂ Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3

CRYSTAL STRUCTURES AND MAGNETIC PROPERTIES OF Bi0.84La0.16Fe0.98Ti0.02O3 POLYCRYSTALLINE CERAMIC

Nguyễn Văn Đăng