Tập 170 Tạp chí số 10 Năm 2017

STT Bài báo Tác giả
1 PHƯƠNG THỨC HUYỀN THOẠI HOÁ NHÂN VẬT TRONG TỬU QUỐC CỦA MẠC NGÔN

THE CHARACTERS OF MYTHOLOGY IN “THE REPUBLIC OF WINE” BY GUAN MOYE

Nguyễn Thị Mai Chanh
2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

FACTORS INFLUENCING WILLINGNESS TO PAY FOR SAFETY FOOD IN THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE

Đỗ Thị Hà Phương
3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH VÀ BỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN MẪU ĐỂ THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN

ESTABLISHING THE STANDARD SAMPLE SYSTEM OF OCCURRED ECONOMIC OPERATIONS AND ACCOUNTING VOUCHERS FOR STUDENTS' PRACTICE

Đoàn Quang Thiệu
4 NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STUDY ON RESIDENTAL LAND PRICE IN SOC SON DISTRICT, HA NOI CITY

Phan Thị Thanh Huyền
5 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH THÁI NGUYÊN

STUDY PSYCHOLOGICAL FACTORS WHICH AFFECT TO THE BUY ONLINE BEHAVIOR OF CONSUMERS IN THAI NGUYEN PROVINCE

Đỗ Thị Quyên
6 TIẾP CẬN ĐỊA LÝ TRONG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG KHU VỰC CÁC XÃ VÙNG CAO BIÊN GIỚI (VÍ DỤ TẠI TỈNH HÀ GIANG)

GEOGRAPHICAL APPROACHES IN RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENSURING NATIONAL DEFENSE AND SECURITY FOR BORDER COMMUNES, HA GIANG PROVINCE

Nguyễn Thị Hồng
7 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN DƯỢC VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BẰNG BẢNG HỎI DREEM

THE PHARMACEUTICAL STUDENTS’ PERCEPTION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY BY DREEM QUESTIONNARE

Trần Bảo Ngọc
8 HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH TO FIRST YEAR STUDENTS AT UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - THAI NGUYEN UNIVERSITY

Văn Thị Quỳnh Hoa
9 MỐI QUAN HỆ CỦA THƯƠNG ĐIẾM ANH Ở HIRADO (1613- 1623) VỚI CHÍNH QUYỀN NHẬT BẢN

THE RELATIONSHIP OF THE ENGLISH'S FACTORY IN HIRADO (1613- 1623) WITH JAPAN GOVERNMENT

Dương Thị Huyền
10 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

SOME FEATURES SHOULD BE REGARDED WHEN BUILDING A PHYSICAL EDUCATION PROGRAM TO INCREASE THE LEARNING RESULT OF STUDENTS

Ma Thị Ngần
11 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

ANALYSIS OF FPT JOINT STOCK COMPANY 'S FINANCIAL SITUATION

Nguyễn Thị Thanh Thủy
12 BÀN THÊM VỀ CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HOÀNG ĐÌNH KINH (CAI KINH) VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA ĐƯƠNG THỜI

DISCUSSION ON REVOLUTION OF HOANG DINH KINH (CAI KINH) AND RELATIONSHIP WITH CONTEMPORARY REVOLUTIONS

Đỗ Thị Hương Liên
13 PHÂN TÍCH, SO SÁNH NỘI DUNG TOÁN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NÔNG LÂM NGHIỆP CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI

ANALYSIS AND COMPARISON OF MATHEMATICAL CONTENT IN THE FORESTRY AGRICULTURAL SECTOR TRAINING PROGRAM OF A NUMBER OF UNIVERSITIES IN THE WORLD

Bùi Linh Phượng
14 DÂN VẬN KHÉO LÀ VẤN ĐỀ CỐT LÕI TRONG NGHỆ THUẬT HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH

SUBTLE MASS MOBILIZATION IS CORE OF POLITICAL ACTIVISM ART OF HO CHI MINH

Trần Nguyễn Sĩ Nguyên
15 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM ĐẦU RA CHO RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

DEVELOPING THE OUTPUT PRODUCT MARKET FOR FOREST PLANTATIONS FOLLOWED SUSTAINABLE TREND IN DONG HY DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

Phuong Huu Khiem
16 SỬ DỤNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT THẠCH SANH TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY THỰC HÀNH TIẾNG ANH BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

USING THE CHARACTER OF THACH SANH IN TEACHING ENGLISH PRACTICE AT SECONDARY SCHOOL

Mai Văn Cẩn
17 ỨNG DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VÀO TRONG MỘT GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

APPLIED EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIES IN AN ENGLISH SPEAKING LESSON OF UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION - THAI NGUYEN UNIVERSITY

Dương Thị Hương Lan
18 Kỷ niệm 90 năm ra đời tác phẩm “Đường Kách mệnh” (1927 – 2017) Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆC NGHIÊN CỨU TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH” CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH

The 90th anniversary of the publication of "Duong Kach menh" book (1927 – 2017) THEORETICAL AND PRACTICAL MEANING OF THE WORK “DUONG KACH MENH” OF THE LEADER NGUYEN AI QUOC - HO CHI MINH

Thân Thị Thu Ngân
19 NGHIÊN CỨU SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Adaptation, training, credit system, student, ethnic minority

Phạm Văn Cường
20 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CƠ KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

STRENGTHEN COMPETITIVE CAPABILITY OF MECHANICAL INDUSTRY IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION

Vũ Hồng Vân
21 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

THE DEVELOPMENT OF NON - CASH PAYMENT SERVICE AT MILITARY JSC BANK – THAI NGUYEN BRANCH

Nguyễn Thị Linh Trang
22 XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ CHẤM ĐIỂM CÁN BỘ TẠI SỞ GIAO DỊCH VIETCOMBANK

BUILDING THE SYSTEM OF MANAGEMENT SUPPORT IN SCORING STAFFS AT VIETCOMBANK TRANSACTION DEPARMENT

Nguyễn Thị Lan Anh
23 ÁN LỆ VÀ VIỆC ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

PRECEDENT AND THE APPLICATION OF PRECEDENT IN VIETNAM LAW SYSTEM

Phạm Thị Huyền
24 CA DAO, DÂN CA LÀNG CHÀI VỊNH HẠ LONG - NÉT VĂN HÓA MANG ĐẬM YẾU TỐ BIỂN

FOLK SONGS IN FISHING VILLAGE OF HA LONG BAY -CHARACTERRISTICS OF SEA CULTURE

Nguyễn Thị Minh Thu
25 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 – 2016

ASSESSMENT LAND USE IN URBAN AREAS IN VIET TRI CITY – PHU THO PROVINCE FROM 2011 TO 2016

Lê Văn Thơ
26 “THIÊNG HÓA” - YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH LUẬT TỤC

"SACRED" FUNDAMENTAL STRUCTURE OF CUSTOMARY LAW

Nguyễn Văn Tiến
27 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG KHI TÍNH ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG

INVESTIGATION OF COMMERCIAL BANK’S EFFICIENCY WITH CREDIT RISK INCORPORATED

Nguyễn Thu Nga
28 THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 10 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

A CURRENT ISSUE OF APPLYING MATHEMARICS INTO TEACHING PRACTICE AND ASSESSING, EVALUATING THE RESULT OF LEARNING MATHEMARICS OF 10TH GRADE STUDENTS IN HIGH SCHOOLS IN TUYEN QUANG CITY, CAUSES AND SOLUTIONS

Lương Ngọc Huyên
29 SỰ HỒI PHỤC CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ RỦI RO KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN

RECOVERING OF REAL ESTATE MARKET AND BUSINESS RISK OF REAL ESTATE COMPANIES

Đặng Anh Tuấn
30 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

THE SITUATION AND THE SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING HO CHI MINH IDEOLOGY AT UNIVERSITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY – TNU

Trịnh Thị Kim Thoa
31 XÂY DỰNG KHUNG LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN

BUILDING THE THEORY OF INTEGRITY OF SATISFACTION IN THE WORK OF LABORERS AT THAI NGUYEN TRAFFIC TRADING AND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Lê Ngọc Nương
32 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH BẮC GIANG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

SOLUTIONS TO PROMOTE THE ECONOMIC STRUCTURAL TRANSFORMATION IN BAC GIANG PROVINCE TOWARDS INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION TO 2020 WITH A VISION TO 2030

Nguyễn Thị Vân
33 QUAN ĐIỂM CỦA J.LOCKE VỀ NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

J. LOCKE’S THOUGHTS OF THE ORIGIN AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY

Đinh Thị Giang
34 THU HÚT ĐẦU TƯ – ĐỘNG LỰC VÀ CƠ SỞ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TỈNH THÁI NGUYÊN

ATTRACTING INVESTMENT – MOTIVATION AND FOUNDATION TO DEVELOP SUSTAINABLE ECONOMIC IN THAI NGUYEN PROVINCE

Nguyễn Thị Vân Anh
35 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

SOLUTIONS TO ENHANCE THE ACTIVENESS OF STUDY OF STUDENTS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FACULTY AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION

Phạm Văn Quang
36 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

ESTIMATING THE EFFECT OF SOME FACTORS ON OPERATIONAL EFFICIENCY OF REAL ESTATE COMPANIES POSTED UP IN VIET NAM STOCK MARKET

Đàm Phương Thảo