Tập 180 Tạp chí số 4 Năm 2018

STT Bài báo Tác giả
1 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ HOA VÀNG GIAI ĐOẠN CÂY CON NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN

EFFECTS OF SOME BIO-PRODUCTS ON GROWTH OF CAMELLIA PHANIA IN 2017 AT THAI NGUYEN

Nguyễn Thị Quỳnh
2 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY HÀM LƯỢNG POLYSACCHARIDE TOÀN PHẦN TRONG NẤM LINH CHI ĐỎ

STUDY ON THE FACTORS AFFECTING THE EXTRACTION OF POLYSACCHARIDE CONTENT FROM RED LINGZHI

Nguyễn Văn Bình
3 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ H14 TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

STUDY THE EFFECT OF N2 AND K2O DOSES ON FRUIT YIELD AND QUALITY OF RED DRAGON FRUIT H14 AT NGUYEN BINH DISTRICT, CAO BANG PROVINCE

Nguyễn Minh Tuấn
4 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM TRỒNG ĐẾN THỜI GIAN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LILY ROBINA TẠI HÀ GIANG - VỤ ĐÔNG NĂM 2014

EFFECT OF PLANTING PERIOD ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ROBINA LILIUM CULTIVAR IN HA GIANG PROVINCE- WINTER SEASON 2014

Đào Thanh Vân
5 PHÂN LẬP VÀ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GIỐNG NẤM DA BÁO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

ISOLATION AND PILOT PRODUCTION OF SPAWN OF LENTINUS TIGRINUS MUSHROOM IN THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Vi Đại Lâm
6 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA LAN THẠCH HỘC TÍA (Dendrobium officinale Kimura et migo) TẠI PHIA ĐÉN, NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG

RESEARCH ON IMPACTS OF DENSITY AND FERTILIZATION TO GROWTH OF DENDROBIUM OFFICINALE KIMURA ET MIGO IN PHIA DEN VILLAGE, NGUYEN BINH DISTRICT, CAO BANG PROVINCE

Nguyễn Thế Cường
7 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN HO RA MÁU TẠI KHOA HÔ HẤP - NỘI TIẾT BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

STUDY ON CLINICAL, PARACLINICAL CHARACTERISTICS AND CAUSES OF HEMOPTYSIS AT THE DEPARTMENT OF RESPIRATORY - ENDOCRINOLOGY, THAI NGUYEN CENTRAL HOSPITAL

Hoàng Văn Lâm
8 TÁCH DÒNG, PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ ĐOẠN GEN MÃ HÓA ĐỘC TỐ APX IA TỪ ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE

CLONING AND SEQUENCE ANALYSIS OF GENE CODING FOR APXIA EXOTOXIN IN ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE

Hoàng Thị Huyền Trang
9 Aucuba robusta W. P. Fang & T. P. Soong (Aucubaceae): MỘT LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Aucuba robusta W. P. Fang & T. P. Soong (Aucubaceae): A NEW RECORD TO THE FLORA OF VIETNAM

Nguyễn Thị Vân
10 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG HÒA

THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON SILIC SOLUBILIZATION CAPACITY AND GROWTH OF OLIVIBACTER JILUNII PTST_30 ISOLATED FROM EARTHWORM’S FECES IN SOC TRANG PROVINCE

Nguyễn Khởi Nghĩa
11 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA ACTINOMYCES VÀ BACILLUS PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở VÙNG TRỒNG CHÈ TẠI THÁI NGUYÊN

INVESTIGATION SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACTINOMYCETES AND BACILLUS ISOLATED ON THE LANDS OF TEA IN THAI NGUYEN

Nguyễn Quang Tuyên
12 ĐÁNH GIÁ SỰ HẤP THỤ FAMOTIDINE CỦA CELLULOSE ĐƯỢC TẠO RA TỪ ACETOBACTER XYLINUM TRONG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY

EVALUATION OF THE FAMOTIDINE ABSORPTION OF CELLULOSE PRODUCED BY ACETOBACTER XYLINUM IN SOME CULTURE MEDIA

Nguyễn Xuân Thành
13 NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA BÁC SĨ CỬ TUYỂN TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1991-2015

THE PROFESSIONAL COMPETENCY OF NOMINATED MEDICAL DOCTORS GRADUATED FROM THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 1991-2015

Trần Bảo Ngọc
14 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG BÍ NGỒI (ZUCCHINI) HÀN QUỐC TẠI THÁI NGUYÊN

ASSESSMENT OF GROWTH AND YEILD OF SOME KOREAN ZUCCCHINI VARAIETIES IN THAI NGUYEN PROVINCE

Lê Thị Kiều Oanh
15 TỔNG QUAN PHÂN LOẠI U LYMPHO KHÔNG HODGKIN Ở TRẺ EM

REVIEW CLASSIFICATION NON HODGKIN’ LYMPHOMA IN CHILDREN

Nguyễn Thu Thủy
16 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN, KHAI THÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY RÂU MÈO (Orthosiphon stamineus Benth) TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

RESEARCH THE ASEXUAL MULTIPLICATION FOR THE PURPOSE OF GENETIC CONSERVATION AND EXPLOITATION OF RAU MEO (ORTHOSIPHON STAMINEUS BENTH) IN THAI NGUYEN

Phạm Thị Thúy
17 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT HẠI CHÍNH TRÊN CHÈ TẠI PHÚ THỌ

STUDY ON THE EFFECT OF MICROBIAL-ORGANIC FERTILIZER ON THE POPULATION OF THE MAJOR PESTS IN TEA IN PHU THO

Vũ Ngọc Tú
18 NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ NHÂN RỘNG TRONG TIẾN HÓA CỦA CÁC GEN MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ NUCLEAR FACTOR-YB Ở CAM NGỌT (Citrus sinensis)

EVOLUTIONARY EXPANSION OF NUCLEAR FACTOR-YB GENE FAMILY IN SWEET ORANGE (Citrus sinensis)

Chu Đức Hà
19 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TẠO MÔ SẸO CÂY ĐÔNG HẦU VÀNG (Turnera ulmifolia L.)

STYDY ON THE CALLUS FORMATION MEDIUM OF Turnera ulmifolia L.

Phạm Thị Thanh Nhàn
20 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ LÁ TRÚC ĐÀO (NERIUM OLEANDER) TRONG BẢO QUẢN GỖ THÔNG (PINUS LATTERI)

THE USE OF BIOLOGICAL PRODUCTS FROM NERIUM OLEANDER FOR WOOD PRESERVATION

Nguyễn Thị Tuyên
21 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TINH DỊCH, MÔI TRƯỜNG BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG TINH DỊCH TRÂU MURRAH ĐÔNG LẠNH ĐỂ DẪN TINH CHO TRÂU CÁI NỘI

SELECT HIGH QUALITY SEMEN, PRESERVATIVE FROZEN SEMEN SOLUTION AND THE UTILIZATION OF MURRAH SEMEN TO A.I SERVICING LOCAL BUFFALOES

Nguyễn Đức Hùng
22 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN HÒA TAN KHOÁNG SILIC TỪ NHIỀU MÔI TRƯỜNG SỐNG KHÁC NHAU

ISOLATION AND SELECTION OF SILICATE SOLUBILIZING BACTERIA FROM MANY VARIOUS HABITATS

Nguyễn Khởi Nghĩa
23 ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC VÀ THỰC VẬT CÓ TINH DẦU Ở XÃ YÊN NINH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

ASSESSMENT OF DIVERSIFIED NATURAL RESOURCES OF PLANTS AND PLANTS IN YEN NINH COMMUNE, PHU LUONG DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

Đinh Thị Phượng
24 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, GIẢI PHẪU, HÓA SINH VÀ MÃ VẠCH DNA CỦA HAI MẪU ĐẬU NHO NHE THU TẠI YÊN BÁI VÀ HÀ GIANG

MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL, BIOCHEMICAL, AND DNA BARCODE CHARACTERISTICS OF THE TWO RICE BEAN CULTIVARS COLLECTED IN YEN BAI AND HA GIANG

Thái Thị Hòa
25 NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN GmDREB2 VÀO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT12

STUDYING ON TRANSFERRING A CONSTRUCTION CONTAINING GmDREB2 GENE INTO ĐT12 SOYBEAN CULTIVAR

Phạm Thị Thanh Nhàn
26 ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT51 TẠI THÁI NGUYÊN

EFFECTS OF THE NUMBER OF INORGANIC FERTILIZERS AND DENSITY TO GROWTH AND YIELD OF SOYBEAN DT51 IN THAI NGUYEN PROVINCE

Phạm Thị Thu Huyền
27 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐỆM LÓT KHÁC NHAU TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ MÓNG NUÔI TẠI THÁI NGHUYÊN

EFFECTS OF DIFFERENT CUSHIONS ON THE PRODUCTIVITY OF MONG BROILER CHICKENS IN THAINGUYEN

Từ Trung Kiên
28 GHI NHẬN MỚI LOÀI Edgeworthia tomentosa (Thunb.) Nakai. Họ (Thymelaeaceae) CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Edgeworthia tomentosa (Thunb.) Nakai. (Thymelaeaceae): A NEWLY RECORDED SPECIES FOR THE FLORA OF VIETNAM

Nguyễn Thị Vân
29 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT TỪ CÂY RAU DỀN ĐỎ (AMARANTHUS TRICOLOR) [1] VÀ ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT CHÁO DINH DƯỠNG

STUDY ON PRODUCTION OF AMARANTHUS TRICOLOR [1] AND APPLICATION FOR NUTRITIONAL PRODUCTION

Đào Quang Hưng
30 NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ CHĂM SÓC HOA ĐỊA LAN TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum) TẠI PHIA OẮC – PHIA ĐÉN, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

STUDY ON PROPAGATION AND CARING OF TRAN MONG XUAN ORCHIS VERIETY (Cymbidium lowianum) AT PHIA OAC – PHIADEN, NGUYEN BINH DISTRICT, CAO BANG PROVINCE

Đào Thanh Vân
31 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI TUYẾN NƯỚC BỌT DƯỚI HÀM TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI TỪ NĂM 2006 - 2015

ASSESS THE RESULT IN TREATMENT OF SUBMANDIBULAR GLAND SIALOLITHIASIS AT HA NOI NATIONAL HOSPITAL OF ODONTO- STOMATOLOGY FROM 2006 TO 2015

Nguyễn Văn Giáp
32 TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI THỰC BÀO TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH CHỐNG UNG THƯ

UNDERSTANDING THE ROLE OF MACROPHAGE IN THE CANCER IMMUNOTHERAPY

Trần Thị Thanh Hương
33 GHI NHẬN VÙNG PHÂN BỐ MỚI CỦA HAI LOÀI ẾCH Nidirana chapaensis (Bourret, 1937) VÀ Sylvirana menglaensis (Fei, Ye, and Xie, 2008) (Amphibia: Anura: Ranidae) Ở TỈNH LAI CHÂU

NEW RECORDS OF Nidirana chapaensis (Bourret, 1937) AND Sylvirana menglaensis (Fei, Ye, and Xie, 2008) (Amphibia: Anura: Ranidae) IN LAI CHAU PROVINCE, VIETNAM

Phạm Văn Anh
34 ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN

ASSESSMENT OF AGRICULTURAL FEATURES SOME GENERAL SOURCES OF VARIOUS FRAGRANCES IN 2017 IN THAI NGUYEN PROVINCE

Nguyễn Viết Hưng
35 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THỦY SINH

STUDY OF MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF SOME AQUATIC PLANTS

Nguyễn Thị Thu Hà

Tạp chí mới xuất bản