Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (ISSN 1859-2171; e-ISSN 2615-9562) là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Đại học Thái Nguyên. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên gốc cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Các lĩnh vực “Khoa học” bao gồm cả Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hằng năm xuất bản định kỳ một số tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Tạp chí bao gồm bốn chuyên san, mỗi chuyên san là một ấn phẩm định kỳ độc lập, có Ban biên tập riêng, bao gồm: Khoa học Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Sinh học-Y Dược, Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế; Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Giáo dục.

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do. Các thông tin mô tả bài báo (siêu dữ liệu) có thể dễ dàng trích xuất theo các dạng thức chuẩn như BibTex, RIS, EndNote... để tạo thư viện tài liệu tham khảo cho các phần mềm trích dẫn tự động.

Thông báo

 

Kế hoạch xuất bản 2020

 
Kế hoạch xuất bản năm 2020  
Đã đăng: 2020-01-16 Chi tiết...
 

Ký hiệu Tập và Số tạp chí từ năm 2020

 
Từ năm 2020, Tạp chí sẽ thay đổi cách đánh số Tập (Volume) và Số (Issue). Mỗi năm chỉ dùng một (01) ký hiệu Tập (Volume). Ký hiệu tập gồm 3 chữ số, bắt đầu từ số 2, kèm theo hai số cuối ký hiệu số thứ tự của tập, chính là số năm đã xuất bản Tạp chí.  Các số (Issue) của mỗi Tập sẽ được ký hiệu theo số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 01. Ký hiệu tập cho năm 2020 là tập 225.  
Đã đăng: 2019-10-23 Chi tiết...
 

Mời nhận bản in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

 
Mời các tác giả đến Văn phòng Tòa soạn nhận bản in các số đã phát hành. Theo quy định, nhóm tác giả của mỗi bài báo được nhận một bản in (báo biếu) của số tạp chí có bài báo. Tác giả ở xa có thể ủy thác chuyển phát bưu phẩm.  
Đã đăng: 2019-10-07 Chi tiết...
 
Các thông báo khác...
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved