Nhân sự

Văn phòng tạp chí

Nguyễn Văn Dự, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Mrs. Hoàng Thị Hồng Hạnh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Mrs. Nguyễn Thị Phượng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Ms Đỗ Thị Xuân, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved