Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

File bài nộp ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, hoặc PDF (nếu soạn bằng LateX). Nếu soạn bằng LateX, vui lòng định dạng theo mẫu Template (Tải về TẠI ĐÂY) của Tạp chí. Thể lệ viết bài cũng được trình bày trong nội dung file Template đó.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học thái Nguyên nhận bản thảo nộp trực tuyến qua trang web jst.tnu.edu.vn. Một tài khoản đăng ký trên trang web cho phép có thể thực hiện chức năng gửi bài (tác giả), gửi nhận xét phản biện (khi được mời) và truy cập để xem, download các bài báo đã xuất bản của Tạp chí.

Tác giả vui lòng xem "Hướng dẫn gửi bài trực tuyến" (Tải TẠI ĐÂY) để biết cách nộp bài trên trang web này.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp chưa từng được xuất bản trước đây.
  2. File bài nộp ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, hoặc PDF (nếu soạn bằng LateX).

    Nếu soạn bằng LateX, bản PDF để gửi ĐÃ định dạng theo mẫu Template của Tạp chí (Tải về TẠI ĐÂY).

  3. Tác giả và các đồng tác giả cam kết rằng bản thảo gửi đăng  là công trình khoa học nguyên tác do chính các tác giả thực hiện.
  4. Tác giả và các đồng tác giả bài báo khẳng định tuân thủ đạo đức nghiên cứu trong công bố công trình khoa học.
  5. Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về  cách thức trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.

  6. Bài viết không cung cấp thông tin liên quan đến tác giả. Tác giả không được tìm hiểu hoặc tiếp xúc với phản biện trong quá trình Tòa soạn xử lý bài.
 

Lưu ý về bản quyền

Bản quyền bản thảo thuộc về Tạp chí. Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do đối với các bài báo đã xuất bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao thương hiệu Đại học và uy tín khoa học của tác giả. Độc giả được phép sử dụng các bài báo được công bố trên Tạp chí cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

 

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved