Thông báo

Kế hoạch xuất bản 2020

 
Kế hoạch xuất bản năm 2020  
Đã đăng: 2020-01-16 Chi tiết...
 

Ký hiệu Tập và Số tạp chí từ năm 2020

 
Từ năm 2020, Tạp chí sẽ thay đổi cách đánh số Tập (Volume) và Số (Issue). Mỗi năm chỉ dùng một (01) ký hiệu Tập (Volume). Ký hiệu tập gồm 3 chữ số, bắt đầu từ số 2, kèm theo hai số cuối ký hiệu số thứ tự của tập, chính là số năm đã xuất bản Tạp chí.  Các số (Issue) của mỗi Tập sẽ được ký hiệu theo số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 01. Ký hiệu tập cho năm 2020 là tập 225.  
Đã đăng: 2019-10-23 Chi tiết...
 

Mời nhận bản in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

 
Mời các tác giả đến Văn phòng Tòa soạn nhận bản in các số đã phát hành. Theo quy định, nhóm tác giả của mỗi bài báo được nhận một bản in (báo biếu) của số tạp chí có bài báo. Tác giả ở xa có thể ủy thác chuyển phát bưu phẩm.  
Đã đăng: 2019-10-07 Chi tiết...
 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN trên các hệ thống chỉ mục quốc gia và quốc tế

 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên đã được chỉ mục trên các hệ thống Google ScholarCrossrefPKP IndexVJOL.  
Đã đăng: 2019-07-29 Chi tiết...
 

Thay đổi thông tin ngày xuất bản trên bài báo

 

Để phù hợp với thể thức xuất bản trực tuyến mới, kể từ tháng 7/2019, thông tin “Ngày duyệt đăng” trên bài báo sẽ được thay bằng “Ngày đăng”. 

 
Đã đăng: 2019-07-17 Chi tiết...
 

Tài liệu Hội thảo tập huấn Khai thác phần mềm quản lý và website

 
Các báo cáo tại Hội thảo tập huấn Khai thác phần mềm quản lý và website Tạp chí...  
Đã đăng: 2019-06-12 Chi tiết...
 

Mã số e-ISSN và xuất bản trực tuyến từ tháng 6-2019

 
Từ tháng 6/2019, các bài báo sẽ được xuất bản trực tuyến ngay sau khi được duyệt đăng.  
Đã đăng: 2019-06-06 Chi tiết...
 

Bài báo đăng trên Tạp chí trong cơ sở dữ liệu Crossref (24-5-2019)

 
Danh mục các bài báo được gán mã định danh quốc tế DOI và tham gia cơ sở dữ liệu chỉ mục quốc tế Crossref...  
Đã đăng: 2019-05-24 Chi tiết...
 

Mã định danh số quốc tế DOI cho các bài báo tiếng Anh của Tạp chí

 

Các bài báo đăng trên hai chuyên san đặc biệt xuất bản bằng tiếng Anh sẽ được cấp mã định danh DOI và được lập chỉ mục trong hệ thống quốc tế Crossref (https://www.crossref.org).

 
Đã đăng: 2019-04-22 Chi tiết...
 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên tham gia PKP Index và VJOL

 
Trong lộ trình nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên theo tiêu chuẩn quốc tế, Tạp chí đã chính thức tham gia Hệ thống trích dẫn PKP Index và Hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL).  
Đã đăng: 2019-04-15 Chi tiết...
 

Triển khai hệ thống Quản lý và Xuất bản trực tuyến

 
Từ ngày 01/3/2019, toàn bộ các chức năng nhận bài, phản biện, phản hồi nhận xét, theo dõi tiến trình bình duyệt… sẽ được thực hiện trực tuyến.  
Đã đăng: 2019-03-03 Chi tiết...
 

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI TRỰC TUYẾN

 

Hướng dẫn tác giả đăng ký, đăng nhập và nộp bài trực tuyến.

 
Đã đăng: 2019-03-02 Chi tiết...
 
1 - 12 trong số 12 mục
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved