HƯỚNG DẪN NỘP BÀI TRỰC TUYẾN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học thái Nguyên nhận bản thảo nộp trực tuyến qua trang web jst.tnu.edu.vn. Toàn bộ quá trình nộp bài, theo dõi bài gửi, phản hồi ý kiến phản biện, nộp bản sửa, duyệt bản in, đọc và tải các bài báo... đều được thực hiện bằng cách tương tác với phần mềm Quản lý tạp chí, được nhúng trên nền web tại địa chỉ này. Một tài khoản đăng ký trên trang web cho phép thực hiện các chức năng: gửi bài (tác giả), gửi nhận xét phản biện (khi được mời) và truy cập để xem, download các bài báo đã xuất bản của Tạp chí.

Vui lòng xem hoặc download toàn văn hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved