Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên chính thức gia nhập ACI

Tại phiên họp Hội đồng xét duyệt của tổ chức “Trích dẫn Đông Nam Á” tháng 10/2020, tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology) đã chính thức được lập chỉ mục trong ASEAN Citation Index (ACI).

Cho đến nay, Việt Nam có 20 tạp chí khoa học được lập chỉ mục trong ACI. Tạp chí trong danh mục ACI được Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Quỹ khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đánh giá cao.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved