Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên tham gia PKP Index và VJOL

Trong lộ trình nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên theo tiêu chuẩn quốc tế, Tạp chí đã chính thức được lập chỉ mục trong Hệ thống trích dẫn PKP Index (https://index.pkp.sfu.ca/index.php/browse/index/4412) từ ngày 23/3/2019.

Từ ngày 28/3/2019, Đại học Thái Nguyên đã chính thức tham gia Trang Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journal Online - VJOL) (http://www.vjol.info/index.php/tnu). Việc tham gia cộng đồng các Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến góp phần nâng cao tính phổ biến và sức lan tỏa của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên trong cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved