“THIÊNG HÓA” - YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH LUẬT TỤC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/17

Các tác giả

1. Lưu Bình Dương Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Tiến, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung vào sự lý giải “tính thiêng” - một nhân tố làm cho luật tục của các dân tộc thiểu số có tính hiệu lực buộc các thành viên trong cộng đồng tự nguyện tuân theo. Luật tục của các dân tộc thiểu số được xây dựng, thi hành, đảm bảo có hiệu lực dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố quan trọng để các cá nhân trong cộng đồng tuân theo những hình phạt, hay sự răn đe của luật tục chính là sự thiêng liêng. “Thiêng hóa” là một trong các đặc điểm của  luật tục ở Việt Nam, là sự phản ánh niềm tin mãnh liệt, tâm linh của cộng đồng vào các thế lực siêu nhiên (thần linh) được thể chế hóa thành các quy tắc hành vi quy định trong luật tục của họ, buộc các chủ thể có liên quan phải tự giác chấp hành vô điều kiện, nếu vi phạm sẽ phải gánh chịu theo các quy ước cộng đồng đề ra.


Từ khóa


Luật tục, thiêng hóa, không gian thiêng, quyền lực thiêng, phong tục

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved