THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 10 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/17

Các tác giả

Lương Ngọc Huyên Email to author, Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi nêu ra thực trạng việc vận dụng Toán học vào thực tiễn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Dựa trên thực trạng đó, chúng tôi đã tiến hành phân tích, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc đưa các nội dung có tính thực tiễn vào giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn Toán lớp 10 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang cùng các nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế này. Trong phần cuối bài báo, chúng tôi đưa ra một số giải pháp để nâng cao kĩ năng vận dụng Toán học vào thực tiễn cho học sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang theo những xu hướng dạy học tích cực tiên tiến trên thế giới.


Từ khóa


Dạy học, thực tiễn, thực trạng, kiểm tra, đánh giá, dạy học tích cực, PISA.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved