ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG ROBOT THÔNG MINH VẬN CHUYỂN HÀNG TRONG KHO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Bùi Quang Vương Email to author, Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh
2. Đặng Xuân Kiên, Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh
3. Phạm Tâm Thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi điều khiển đồng bộ hệ thống robot vận chuyển hàng trong kho, sử dụng thuật toán Dijkstra để tìm ra đường đi tối ưu nhất cho Robot tự hành bám đường vạch vận chuyển hàng trong kho, và thuật toán đồng bộ tránh va chạm giữa các robot. Đây là một hệ thống gồm một trung tâm điều khiển kết nối không dây với các robot tự hành bám đường vạch để điều khiển các robot vận chuyển hàng tới điểm đích xác định. Mô hình robot vận chuyển hàng đã được chế tạo thử nghiệm. Thuật toán Dijkstra, thuật toán đồng bộ được lập trình và được cài đặt trong bộ điều khiển trung tâm để điều khiển các robot. Các kết quả thực nghiệm chứng tỏ thuật toán Dijkstra cho đáp ứng tốt. Với các kết quả thu được là cơ sở để chế tạo robot vận chuyển hàng trong kho, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất.


Từ khóa


Mô hình robot vận chuyển, robot tự hành, thuật toán Dijkstra, tránh va, điều khiển.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved