ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ LÊN MEN VÀ Ủ BÁNH MỲ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Oanh Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Hồng Anh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thạch Dương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Hoàng Thị Thương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay, với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa & hiện đại hóa đất nước, nhiều dây chuyền sản xuất được tự động hóa hoàn toàn. Bài báo này chúng tôi đã nghiên cứu hệ thống điều khiển nhiệt độ lò để lên men và ủ bánh mỳ. Hệ thống này sử dụng bộ vi điều khiển ATMEGA 16, kết hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11.


Từ khóa


điều khiển nhiệt độ, lên men, ủ, ATMEGA 16, cảm biến DHT11

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved