XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ SỰ SUY THOÁI ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO ĐẤT GÒ ĐỒI TẠI XÃ PHÚC THUẬN CỦA THỊ XÃ PHỔ YÊN – THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Đức Nhuận Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Văn Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thanh Hải, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên là một địa phương có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt các loại cây lâu năm được trồng tập trung nhiều trên nhóm đất đỏ vàng, có độ cao từ 20 – 200 m so với mực nước biển, pHKCl từ 3,8 đến 4,4 nằm trong khoảng phù hợp với yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây chè. Tuy nhiên, hàm lượng mùn, Nitơ, Kali, Lân trong đất thấp (ở mức nghèo và trung bình) là những yếu tố hạn chế đến năng suất cây trồng.Thời gian canh tác lâu năm cộng với việc người dân chưa có các biện pháp bảo vệ và cải tạo đất, làm cho đất bị thoái hóa. Với các tính năng ưu việt của hệ thống thông tin địa lý (GIS), nhóm tác giả đã ứng dụng phần mềm ArcGIS và phần mềm Mapinfo 10.5 để xây dựng bản đồ suy thoái đất đai theo 6 tiêu chí đánh giá, phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá đất suy thoái và đề xuất phương hướng cải tạo, sử dụng đất cho phù hợp và bền vững. Qua quá trình xây dựng bản đồ thoái hóa đất đai với 6 chỉ tiêu, đã xác định được 3 mức độ thoái hóa: Thoái hóa cao, thoái hóa trung bình và mức độ thoái hóa thấp trên diện tích 668,03 ha. Nghiên cứu đề tài có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc sử dụng đất hiệu quả và đề xuất biện pháp cải tạo đất từ nay đến năm 2025 của xã.


Từ khóa


Suy thoái đất, GIS, bản đồ thoái hóa, cải tạo đất, mùn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved