ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN NĂM 2016 | Thành | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN NĂM 2016

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/05/17

Các tác giả

1. Đinh Ngọc Thành Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thúy Hà, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
3. Lê Thị Thu Trang, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Hương Giang, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mức độ hài lòng của người bệnh nội trú về giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Phương pháp: Thiết kế mô tả cắt ngang đã được thực hiện để xác định mức độ hài lòng của người bệnh nội trú ở bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. 138 đối tượng là người bệnh nội trú trước khi ra viện đã được khảo sát sự hài lòng của họ với 36 khía cạnh giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế Bệnh viện bằng bộ câu hỏi tự điền, thang điểm từ 1 (rất không hài lòng) đến 5 (rất hài lòng)

Kết quả phân tích chỉ ra rằng điểm hài lòng trung bình mà người bệnh đánh giá về giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế Bệnh viện Trường là rất cao (Mean = 4,27; SD = 0,49). Tuy nhiên tỉ lệ người bệnh chưa thực sự hài lòng vẫn còn ở mức 8,3%.

Kết luận: Tỉ lệ người bệnh rất hài lòng 37,6%; hài lòng 54,1%; hài lòng chút ít 6,7%, không hài lòng 1,2% và rất không hài lòng là 0,4%.


Từ khóa


Hài lòng, người bệnh nội trú, hành vi giao tiếp, chất lượng chăm sóc, giao tiếp của nhân viên y tế

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved