THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM ANTEN VI DẢI PHÂN CỰC TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN CỰC TRÒN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Hoàng Văn Thực Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Trịnh Thị Diệp, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Ngân, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay trong xu thế phát triển của mạch tích hợp và các công nghệ viễn thông không dây, việc sử dụng anten có kích thước nhỏ, cấu trúc ổn định và các đặc trưng lựa chọn tần số cao như anten vi dải là một giải pháp tối ưu. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu cơ bản về loại anten này, bao gồm các tính toán lý thuyết (dựa trên các phương pháp của đường dây truyền tải), sử dụng phần mềm HFSS (Hight Frequency Structure Simulator) để mô phỏng các đặc điểm của anten, so sánh một số kết quả đo đạc trên mô hình thực tế và mô hình lý thuyết.


Từ khóa


Anten vi dải, Anten vi dải hình chữ nhật, Thiết kế anten vi dải, thiết kế anten vi dải mô phỏng bằng phần mềm HFSS, thiết kế anten vi dải ở băng tần 2,4 GHZ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved