ĐIỀU KHIỂN TÁCH KÊNH CHO ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH KÍCH THÍCH VĨNH CỬU DẠNG LOLYSOLENOID

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Hồng Quang Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Đào Phương Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Nguyễn Như Hiển, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Ngọc Liêm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay, việc tạo ra các chuyển động thẳng hầu hết được thực hiện gián tiếp bằng các động cơ quay, kéo theo nhiều nhược điểm như kết cấu cơ khí phức tạp do tồn tại các phần tử trung gian, độ chính xác và hiệu suất của hệ thống thấp do sai số tích lũy của các phần tử trong toàn hệ thống. Bằng cách sử dụng các loại động cơ có khả năng tạo chuyển động thẳng trực tiếp (động cơ tuyến tính) cho phép loại trừ những nhược điểm trên. Bài báo này giới thiệu một giải pháp điều khiển tách kênh động cơ tuyến tính loại kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid cho phép các đại lượng vật lý bám theo quỹ đạo cho trước. Toàn bộ dòng điện được huy động để tạo lực đẩy cho động cơ ngay cả khi mô hình thiếu chính xác về thông số kỹ thuật hay ảnh hưởng bởi nhiễu.


Từ khóa


Điều khiển tách kênh, Lim, Polysolenoid linear motors, điều chế vector không gian , nghịch lưu hai pha

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved