NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA LAN THẠCH HỘC TÍA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Duyên Email to author, Viện Khoa học Sự sống - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Ánh, Viện Khoa học Sự sống - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đã xác định trong Thạch hộc tía (Dendrobium officinale) có 7 nhóm chất hữu cơ là alcaloid, flavonoid, axit hữu cơ, carotenoid, axit amin, đường khử và chất béo. Trong 100g tươi, thành phần nước, nitơ, lipid, khoáng, đường khử, đường tổng, photpho, carotenoid, polysaccharide, alkaloid lần lượt là 80,22; 0,215; 0,051; 0,748; 0,575; 0,971; 0,045; 9,15; 23,23; 0,025 g/100g. Kết quả bước đầu đánh giá được tính an toàn của sản phẩm từ Thạch hộc tía với người dùng ở mức độ LD50 =  18,5 mlcao/kg.


Từ khóa


Thạch hộc thiết bì, dược liệu, Dendrobium, thành phần hóa học, độc tính cấp

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved