ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT THÔNG MINH VÀO GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN CHO TRẠM BTS | Duy | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT THÔNG MINH VÀO GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN CHO TRẠM BTS

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/05/19                Ngày hoàn thiện: 26/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Nguyễn Quang Duy Email to author, Đại học Quy Nhơn
2. Nguyễn Đình Luyện, Đại học Quy Nhơn
3. Nguyễn Văn Tuấn, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Tóm tắt


Quản lý nguồn cho các trạm BTS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo đảm tính liên tục của nguồn cung cấp là một bài toán mang tính cấp thiết và phức tạp; hiện có thể được thực hiện theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên phương pháp trực tiếp yêu cầu cần có các công nghệ lõi nên khó có thể sử dụng và khai thác được các công nghệ này. Do vậy, với điều kiện thực tế của nước ta hiện nay, bài báo tiếp cận phương pháp gián tiếp, theo đó, nhóm tác giả đề xuất giải thuật thông minh để giám sát và điều khiển nguồn cho các trạm BTS trên cơ sở phân tích số liệu thu được về công suất tiêu thụ và lưu lượng sử dụng của mạng 2G, 3G và 4G tại các trạm này.


Từ khóa


quản lý nguồn; BTS; 2G; 3G; 4G; giải thuật thông

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lorincz J. et al, “Measurements and modeling of base station power consumption under real traffic loads, Sensors”. 12(4), pp. 4281-4310, 2012.

[2]. Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, “Khảo sát phụ tải điện của trạm BTS nhằm tối ưu hóa sử dụng điện năng”, Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa, số 14, 12/2015, pp. 47-52, 2015.

[3]. Nguyễn Văn Tuấn, Phân tích dữ liệu với R, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017.

[4]. James D. Gadze, Sylvester B. Aboagye, Kwame A. P. Agyekum, “Real Time Traffic Base Station Power Consumption Model for Telcos in Ghana”, International Journal of Computer Science and Telecommunications, Vol. 7, Issue 5, July 2016, pp. 6-13, 2016.

[5]. Madhu Sudan Dahal, Shree Krishna Khadka, Jagan Nath Shrestha, Shree Raj Shakya, “A Regression Analysis for Base Station Power Consumption under Real Traffic Loads – A Case of Nepal”, American Journal of Engineering Research, Vol. 4, Issue 12, pp. 85-90, 2015.

[6]. Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Quang Duy, Ngô Văn Tâm, Nguyễn Đức Kiên, “Thiết kế hệ thống tự động hòa đồng bộ và điều khiển nguồn dự phòng thông minh cho các trạm thu phát gốc BTS/NODEB của viễn thông di động”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2, Tập IX, 2015.

[7]. Datasheet ADE7753, http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7753.pdf, truy cập lần cuối lúc 09:41 27/08/2018.

[8]. Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Quang Duy, Ngô Văn Tâm, “Nghiên cứu các tính năng ADE7753 để thiết kế mạch đo dòng điện, điện áp, tần số, điện năng áp dụng vào hệ thống giám sát và điều khiển nguồn thông minh cho trạm BTS”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, S. 4, T. VIII, 2014.

[9]. Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Quang Duy, “Hệ thống hạ tầng giám sát phụ tải ứng dụng trong khảo sát tiêu thụ điện của hộ gia đình”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật toàn quốc lần thứ VI, Tuyển tập báo cáo khoa học, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved