PHÂN TÍCH ÐỐI CHIẾU BIỂU THỨC ẨN DỤ “ANGER IS HEAT” (SỰ TỨC GIẬN LÀ NHIỆT) TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁC BIỂU THỨC TƯƠNG ÐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Lại Thị Thanh Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Tuyết, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ẩn dụ trước đây thường được biết đến như một biện pháp tu từ trong thi ca.Tuy nhiên, theo các nhà ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ không chỉ đơn thuần là một phương tiện ngôn ngữ mà nó còn là phương tiện biểu đạt tư duy. Bài báo này nhằm phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ “sự tức giận là nhiệt” - một trong những biểu thức ẩn dụ chỉ cảm xúc được sử dụng rộng rãi nhất trong cả tiếng Anh và tiếng Việt. Để đạt được mục đích nghiên cứu, các tác giả đã tiến hành thu thập các mẫu câu từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy trong cả tiếng Anh và tiếng Việt trong đó có sử dụng biểu thức ẩn dụ “sự tức giận là nhiệt”. Sau khi thu thập dữ liệu, bằng phương pháp chủ đạo là định tính, tác giả đã tiến hành mô tả và phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong cách sử dụng biểu thức ẩn dụ “sự tức giận là nhiệt” trong tiếng Anh và biểu thức tương đương trong tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng biểu thức này có nền tảng tri nhận giống nhau ở cả hai ngôn ngữ và đều liên quan đến những biến đổi cơ thể. Trong khi người Anh có xu hướng biểu đạt sự tức giận thông qua những biểu hiện sinh lý của toàn bộ cơ thể thì người Việt sử dụng một vài bộ phận trên cơ thể để biểu lộ cơn giận. Sự khác biệt này xuất phát từ những khác biệt về văn hóa và kiến thức y học.


Từ khóa


Phân tích tương phản, phép ẩn dụ, phép ẩn dụ khái niệm, 'tức giận là nhiệt', tương đương tiếng Việt

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved