KHAI THÁC HIỆU ỨNG GIẢM MA SÁT DO RUNG ĐỘNG TRONG GIA CÔNG CÓ RUNG ĐỘNG TRỢ GIÚP | Dự | TNU Journal of Science and Technology

KHAI THÁC HIỆU ỨNG GIẢM MA SÁT DO RUNG ĐỘNG TRONG GIA CÔNG CÓ RUNG ĐỘNG TRỢ GIÚP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Dự Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Chu Ngọc Hùng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Hồ Hữu Đức, Trường Cao đẳng nghề Việt-Hàn, Vinh, Nghệ An

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về hiệu ứng giảm ma sát dưới tác động của rung động dọc theo phương vận tốc trượt. Mô hình rung động dọc theo phương vận tốc trượt được khai thác trong gia công khoan có rung động siêu âm trợ giúp. Thực nghiệm thống kê cho thấy, mô men phát sinh khi khoan giảm đến 30%. Hiệu ứng giảm ma sát tăng cường khả năng thoát phoi, giảm mô men xoắn mũi khoan, dẫn đến giảm nhiệt cắt và do đó, nâng cao tuổi bền mũi khoan. Kết quả thực nghiệm đóng vai trò cơ sở cho việc phát triển các mô hình lý thuyết khái quát sau này.


Từ khóa


hiệu ứng ma sát, rung động, rung động trợ giúp, vận tốc trượt, rung động siêu âm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved