Điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu địa phương của bài toán cân bằng vectơ theo đạo hàm Studniarski

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Đinh Diệu Hằng Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Trương Hà Hải, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các lĩnh vực nghiên cứu cho bài toán cân bằng vectơ được rất nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu chẳng hạn nghiên cứu về sự tồn tại nghiệm, cấu trúc tập nghiệm, độ nhạy nghiệm, điều kiện cần tối ưu và thuật toán tìm nghiệm. Trong các nghiên cứu này thì điều kiện tối ưu được quan tâm nhều hơn do tính ứng dụng của nó cho các hướng nghiên cứu còn lại. Đạo hàm Studniarski (Studniarski's dẻivative) là công cụ quan trọng trong thiết lập các điều kiện tối ưu câp cao cho các dạng bài toán tối ưu vectơ đơn trị. trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu điều kiện cần tối ưu cho nghiệm hữu hiệu yếu địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc tập bất đẳng thức tổng quát thông qua ngôn ngữ của đạo hàm Studniaski trong không gian Banach.

Từ khóa


Điều kiện cần tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc, nghiệm hữu hiệu yếu, nghiệm hữu hiệu yếu địa phương, đạo hàm Studniarski, nón tiếp liên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved