XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẢN HỒI TRẠNG THÁI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ | Hiền | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẢN HỒI TRẠNG THÁI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/05/19                Ngày hoàn thiện: 01/07/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hiền Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
2. Lê Hồng Thu, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên
3. Vũ Thị Oanh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày nay trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất, động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc đang được sử dụng rộng rãi do có cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ, dễ chế tạo, quá trình vận hành an toàn và tin cậy. Trong phạm vi bài báo này nhóm tác giả đã nghiên cứu phương pháp điều khiển phản hồi trạng thái và kiểm nghiệm được ứng dụng của phương pháp này vào động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc. Kết quả cho thấy khi động cơ mang tính chất tuyến tính thì thời gian xác lập là nhanh hơn so với khi động cơ mang tính  phi tuyến. Phương pháp này cho thấy tính linh hoạt toàn diện và đối tượng điều khiển đang sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các hệ thống điều khiển có chất lượng cao về độ chính xác, ổn định và thỏa mãn đối với các hệ thống truyền động có yêu cầu nghiêm ngặt về mặt động học.


Từ khóa


Điều khiển tự động; động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc; phản hồi trạng thái; điều khiển; tuyến tính hóa.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Vũ Gia Hạnh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2003.

[2]. GS. TS Nguyễn Doãn Phước, Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến, Nhà xuất bản Bách khoa, Hà Nội, 2012.

[3]. Hoàng Đức Hùng, Điều khiển thích nghi hằng số thời gian Rotor của động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc, Đà nẵng, 2011

[4]. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi, Điều chỉnh tự động truyền động điện, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

[5]. Phạm Tâm Thành, Nguyễn Phùng Quang, Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc dựa trên cấu trúc tách kênh trực tiếp, CD tuyển tập Hội nghị cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, VCM – 2012, tr. 202-209 Hà Nội, 2012.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved