ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO HAI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LÀM VIỆC SONG SONG NỐI CỨNG TRỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/06/19                Ngày hoàn thiện: 08/07/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Lê Hồng Thu Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên
3. Vũ Thị Oanh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn liền với tri thức hiện nay, việc ứng dụng các chiến lược điều khiển nâng cao trong các hệ thống điều khiển. Trong thực tế sản xuất cho thấy việc sử dụng một động cơ có công suất lớn gặp nhiều khó khăn trong thiết kế và vận hành. Bài báo này trình bày chiến lược điều khiển thích nghi dựa trên mô hình mẫu nhằm điều tốc cho 2 động cơ xoay chiều làm việc song song nối cứng trục có công suất tương đương một động cơ công suất lớn. Kết quả nghiên cứu được kiểm chứng bước đầu thông qua kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink và tiếp đến làm cơ sở để triển khai hệ thống trên mô hình thực.


Từ khóa


điều khiển tốc độ, động cơ xoay chiều, làm việc song song, điều khiển thích nghi MRAS

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Duy Cương, “Cân bằng tải cho 02 động cơ làm việc song song, nối cứng trục”, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, 2014.

[2]. Vũ Gia Hạnh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2003.

[3]. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi, Điều chỉnh tự động truyền động điện, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

[4]. Hồ Phạm Huy Ánh , Điều khiển nâng cao máy điện quay, Nxb Đại học Quốc Gia – TP. Hồ Chí Minh, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved