XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ | Ninh | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/06/19                Ngày hoàn thiện: 04/07/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Mỹ Ninh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH thái nguyên

Tóm tắt


 Ngày nay y học đã khẳng định rằng chì là một nguyên tố độc hại đối với con người. Người bị nhiễm độc chì sẽ mắc một số bệnh nguy hiểm như thiếu máu, đau đầu, chóng mặt, sưng khớp. Để có thể đóng góp vào việc nghiên cứu độc học và điều trị bệnh nhiễm độc chì thì việc xác định hàm lượng chì trong các mẫu sinh học là rất cần thiết. Vì vậy trong đề tài này chúng tôi xác định mục tiêu là: Xây dựng quy trình phân tích chính xác hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Nghiên cứu này chúng tôi sử dụng hệ thống thiết bị máy quang phổ hâp thụ nguyên tử của Perkin Elmer với chất cải biến nền là: Trilon-X 100 10%, NH4H2PO4 20%  HNO3 đặc để phân tích hàm lượng chì trong máu trên nhóm người bình thường và người phơi nhiễm chì, kết quả thu được như sau: Xây dựng thành công phương pháp với độ sai lệch lớn nhất khi phân tích mẫu chuẩn quốc tế không vượt quá 5% so với giá trị chứng chỉ, giới hạn phát hiện đạt 0,37 µg/l .Từ đó tiến hành phân tích hàm lượng chì trong các mẫu máu tổng số của người bình thường và cho kết quả là hàm lượng chì trong máu có giá trị trung bình đối với nam là 15,37 ± 6,42 µg/l, đối với nữ là 11,18 ± 5,69 µg/l. Kết quả nghiên cứu trên các nhóm phơi nhiễm chì đều cao hơn so với nhóm bình thường có ý nghĩa thống kê. Các kết quả phân tích chì trong máu đều phù hợp với các chỉ số sinh hóa cận lâm sàng của các đối tượng.


Từ khóa


phân tích chì trong máu; bệnh nhiễm độc chì;ô nhiễm chì; GF- AAS; determination of lead

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lê Đức Liêm, Nghiên cứu xác định hàm lượng và dạng tồn tại vết chì và đồng trong nước biển bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan, Luận án tiến sỹ hóa học, 2004.

[2]. Đinh Thị Minh Nguyệt, Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong sữa bằng phương pháp von – ampe hòa tan, luận văn thạc sỹ khoa học, 2001.

[3]. Phạm luận, Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2003.

[4] Các kỹ thuật xét nghiệm sinh hoá, huyết học ứng dụng trong chẩn đoán nhiễm độc nghề nghiệp, Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, 1996.

[5]. Lê Đức Ngọc, Xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2007.

[6]. Bùi Minh Lý , Nghiên cứu nâng cao độ nhạy và độ chính xác của phương pháp đo quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định một số nguyên tố có ý nghĩa đối với phân tích môi trường, Luận án tiến sĩ hoá học.

[7]. Patricia Grinberg, Reinaldo calixto de Campos, Iridium as permanent modifier in the determination of lead in whole blood and urine by electrothermal atomic absorption spectrometry, Spctrochimica ActanPart B 56,1831-1843, 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved