ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TỪ HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG TẠI ĐÔ THỊ (Nghiên cứu trường hợp phường Phú Hòa, phành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TỪ HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG TẠI ĐÔ THỊ (Nghiên cứu trường hợp phường Phú Hòa, phành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/06/19                Ngày hoàn thiện: 07/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Trần Thị Ngọc Hà Email to author, Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
2. Bùi Hoàng Việt, Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
3. Lê Thị Thanh Tuyền, Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông tại khu vực đô thị (trường hợp tại phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với mục tiêu cụ thể là ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc xây dựng các bản đồ phân bố ô nhiễm tiếng ồn tại khu vực nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu tiếng ồn vào các giờ cao điểm và giờ bình thường của ngày thường và ngày cuối tuần bằng máy đo tiếng ồn tại 176 điểm khảo sát. Dữ liệu đo đạc tiếng ồn sau đó được nội suy bằng phương pháp IDW (Inverse Distance Weighting) nhằm đánh giá sự phân bố không gian của tiếng ồn tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành số hóa các tuyến đường giao thông và nhà dân trong khu vực nghiên cứu nhằm phân vùng các khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Kết quả cho thấy các khu dân cư tại các tuyến đường lớn chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn nhiều nhất vào các giờ cao điểm, trong khi các khu vực dân cư trong các hẻm nhỏ có mức độ ồn trong khoảng cho phép. Ngoài ra, các kết quả cũng chỉ ra được sự khác biệt về mức độ ồn và thời điểm ồn giữa các ngày trong tuần và ngày cuối tuần


Từ khóa


Hệ thống thông tin địa lý; tiếng ồn giao thông; đô thị;nội suy; Bình Dương

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ali Asghar Alesheikh and Manouchehr Omidvari, "Application of GIS in Urban Traffic Noise Pollution", International Journal of Occupational Hygiene, 2(2), pp. 79-74, 2010.

[2]. Emilie Stroh, The use of GIS in Exposure-Response Studies a regional study of Air pollution and Noise in southern Sweden, Graduate thesis Lund University, Lund city, 2006.

[3]. Karthik, "Development of Noise Prediction Models Using GIS for Chennai City", International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol 5(10), pp. 245-250, 2015.

[4]. Trịnh Thị Giao Chi, Nguyễn Thị Ngọc Hà, "Đánh giá tác động của tiếng ồn từ hoạt động giao thông đường bộ đến người dân sống ven một số tuyến đường ở phía nam thành phố Huế", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Huế, T. 73(4), pp. 21-22, 2012.

[5]. Cao Duy Trường, "Phần mềm ứng dụng GIS mô phỏng ô nhiễm tiếng ồn do giao thông", Tạp chí Môi trường, Số chuyên đề I, tr. 87-92, 2017.

[6]. Lê Minh Tiến, Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved