BẤT PHƯƠNG TRÌNH HÀM CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG BÌNH CỘNG THÀNH TRUNG BÌNH BẬC $k>1$ TÙY Ý | Linh | TNU Journal of Science and Technology

BẤT PHƯƠNG TRÌNH HÀM CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG BÌNH CỘNG THÀNH TRUNG BÌNH BẬC $k>1$ TÙY Ý

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/06/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

Phạm Thị Linh Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phương trình và bất phương trình hàm là một nội dung khó. Nội dung này thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Lý thuyết về phương trình và bất phương trình hàm có mặt ở hầu hết các lĩnh vực và có nhiều ứng dụng trong đời sống cũng như trong kỹ thuật. Sự phát triển của nó đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của toán học và ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực khác như kinh tế học, sinh thái học, lý thuyết thông tin, thống kê,.... Trong bài báo này chúng tôi sẽ nghiên cứu về bất phương trình hàm chuyển tiếp từ trung bình cộng thành trung bình cộng, trung bình bậc hai và trung bình bậc k > 1 tùy ý và một số dạng toán liên quan.

Từ khóa


Hàm; phương trình hàm; bất phương trình hàm; trung bình cộng; trung bình bậc hai

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved