NGHIÊN CỨU GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA: ĐẶC ĐIỂM HỘI THOẠI NGẮN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM VÀ MỘT NGƯỜI MỸ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/07/19                Ngày hoàn thiện: 27/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Hoàng Thị Thu Hoài, Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên
2. Nguyễn Thùy Linh, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Hồng Hà Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong xu hướng hội nhập hiện nay, công dân Việt Nam có cơ hội tiếp xúc, giao thiệp xã hội và làm việc với những người nói tiếng Anh. Điều này dẫn tới việc trang bị cho sinh viên đại học ở Việt Nam các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cần thiết là cực kì quan trọng. Ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều các nghiên cứu về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nhằm giúp người học đạt được chuẩn đầu ra về ngôn ngữ đặt ra bởi bộ Giáo dục và Đào tạo; tuy nhiên, các khía cạnh văn hóa xã hội của ngôn ngữ chưa được quan tâm nhiều. Nghiên cứu này là một nghiên cứu trường hợp trong lĩnh vực giao tiếp liên văn hóa tiến hành nhằm tìm hiểu ba đặc điểm: Mức độ riêng tư, mức độ trang trọng và mức độ trực tiếp trong giao tiếp xã hội của một cá nhân người Mỹ và người Việt Nam. Nghiên cứu này tìm hiểu giao thiệp giữa các cá nhân thuộc các nền văn hóa khác nhau: Sự phát triển của giao tiếp và mối quan hệ của nó với các yếu tố cá nhân và văn hóa. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định lại các lý thuyết về giao tiếp liên văn hóa: Khi mối quan hệ giữa các cá nhân thuộc các nền văn hóa khác nhau phát triển đến từng giai đoạn nhất định thì ngôn ngữ của họ cũng thay đổi theo.


Từ khóa


Ngôn ngữ học; giao tiếp liên văn hóa; chuyện trò; văn hóa; mối quan hệ.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. E. Griffin, A First Look At Communication Theory. McGraw-Hill College, 1991.

[2]. R. F. Verderber and K. S. Verderber, Inter-Act: Using Interpersonal Communication Skills (Wadsworth Series in Speech Communication) 8th Edition. Wadsworth Pub Co, 1997.

[3]. Q. Nguyen, Intercultural communication. VNU publisher, 1996.

[4]. B. Tillitt and M. N. Bruder, Speaking Naturally: Communication Skills in American English. Cambridge University Press, 1985.

[5]. M. L. Knapp, Social intercourse: From greeting to goodbye. Boston: Allyn & Bacon, 1987.

[6]. J. Thibaut and K. Harold, Social Exchange. McGraw Hill, 1959.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.1782

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved