NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ BA CHỨC NĂNG: LÀM LẠNH - SƯỞI ẤM - KHỬ ẨM | Vinh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ BA CHỨC NĂNG: LÀM LẠNH - SƯỞI ẤM - KHỬ ẨM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/07/19                Ngày hoàn thiện: 08/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Nguyễn Công Vinh Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
2. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu hệ thống điều hòa không khí thực hiện ba chức năng làm lạnh, sưởi ấm và khử ẩm phục vụ cho sinh hoạt của con người và quá trình sản xuất khi có nhu cầu cần thiết. Sau khi tính toán và xây dựng hệ thống điều hòa, chúng tôi tiến hành chế tạo mô hình với các thông số kỹ thuật như công suất lạnh 185W; diện tích dàn bay hơi 0,082 m2; diện tích dàn ngưng tụ 0,11 m2; ống mao với đường kính 1,6 mm được lựa chọn phù hợp với áp suất và nhiệt độ của môi chất lạnh. Đồng thời, cũng đánh giá các thông số ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của máy. Kết quả chạy thử nghiệm hệ thống điều hòa ở ba chế độ khác nhau, cho thấy mô hình mà chúng tôi xây dựng hoạt động ổn định, hiệu quả làm lạnh, sưởi ấm và khử ẩm rất tốt, tiện ích cho quá trình sử dụng.


Từ khóa


Máy điều hòa không khí; làm lạnh; sưởi ấm; khử ẩm; môi chất lạnh.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Kỹ thuật lạnh cơ sở. Nxb Giáo dục, năm 2007.

[2]. J.P. Holman, Heat Transfer. Tenth Edition, McGraw-Hill International Edition, 2009.

[3]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng. Nxb Giáo dục, năm 2009.

[4]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Bài tập Kỹ thuật lạnh. Nxb Giáo dục, năm 1998.

[5]. Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư, Thiết bị trao đổi nhiệt. Nxb Khoa học Kỹ thuật, năm 1999.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved