ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT | Giang | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/18

Các tác giả

Lê Thị Hương Giang Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến từ ngữ gọi tên nghề chè trong tiếng Việt xét về mặt cấu tạo. Về mặt cấu tạo, có thể phân biệt từ ngữ nghề chè thành hai nhóm: từ (từ đơn và từ ghép) và cụm từ. Nhóm từ (từ đơn và từ ghép) trong nghề chè phần lớn là những từ thuộc từ vựng chung của tiếng Việt, ví dụ: chè, sâu, rầy, sàng, chảo, nụ, lá, hái, phơi,… Có một số lượng ít là từ ghép chủ yếu có nguồn gốc Hán Việt (hồng trà, tân trà, bạch trà, hảo hạng, thượng hạng,…). Các cụm từ nghề chè có cấu tạo là cụm từ chính phụ chiếm một tỉ lệ tương đối cao. Những cụm từ thường do nhiều thành tố từ ghép lại với nhau, là tên gọi có tính chất lâm thời, chỉ tồn tại trong ngữ cảnh cụ thể. Chúng có chức năng định danh thông qua các thành tố miêu tả.


Từ khóa


đặc điểm, cấu tạo, từ ngữ, nghề chè, tiếng Việt.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved