NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT THỦY SINH TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Nguyễn Hoàng Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Doãn Thu Hà, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Đất ngập nước là một trong những hệ sinh thái có năng suất cao nhất trên thế giới. Chúng cung cấp một lượng khổng lồ nguồn lợi thủy sản nước ngọt và nước mặn, cung cấp củi gỗ, một số loài thực vật làm dược liệu. Bên cạnh đó, đất ngập nước còn giúp bảo vệ tài sản, nhà cửa và đất canh tác trước gió bão, hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt thiên tai, điều tiết nước ngầm và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho cư dân xung quanh vùng. Khu đất ngập nước Xuân Thủy nay là vườn quốc gia Xuân Thủy là khu đầu tiên của Việt Nam tham gia công ước quốc tế Ramsar về bảo tồn đất ngập nước. Đây là hệ sinh thái cửa sông ven biển rất quan trọng cả về mặt sinh thái và kinh tế- xã hội. Thành phần thực vật của VQG Xuân Thủy tương đối nghèo so với nhiều Vườn quốc gia khác trong cả nước, nhưng có ý nghĩa về bảo vệ đa dạng sinh học đối với vùng đất ngập nước. VQG Xuân Thủy có 64 loài thực vật nổi, quý nhất là rong câu chỉ vàng và một số loài để làm dược liệu...Qua nghiên cứu thực vật thủy sinh tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy trên phạm vi 10 ô tiêu chuẩn, mỗi ô có kích thước 0,02 ha đã thống kê được 22 loài trên tổng số 116 loài thực vật có mặt tại VQG Xuân Thủy.


Từ khóa


VQG Xuân Thủy, thực vật thủy sinh, đất ngập nước, hệ sinh thái

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved