NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP 6-(2-HYDROXY-3-MORPHOLINOPROPYL)-5H-INDENO[1,2-C]ISOQUINOLIN-5,11(6H)-ĐION

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Lục Quang Tấn Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Nguyễn Hoàng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Vũ Ngọc Tân, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thu Hòa, Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương
5. Nguyễn Văn Tuyến, Viện Hoá học –Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Ung thư là một trong những căn bệnh gây tỉ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới bởi ung thư có thể có ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể và phát triển nhanh chóng cùng với nhiều diễn biến bất thường. Ngày nay, chúng ta có thể để điều trị ung thư trên cấp độ tế bào với độ chính xác và hiệu quả khá cao. Trong đó, enzym topoisomerase là đích đến hiệu quả trong việc nghiên cứu và tổng hợp thuốc điều trị ung thư. Indenoisoquinolin là nhóm chất có khả năng chống ung thư theo cơ chế ức chế topoisomerase I, do có đặc tính ổn định, không bị thủy phân, không gây độc giống như các thuốc chống ung thư hệ Camptothecin nên trong thời gian gần đây có rất nhiều công trình nghiên cứu nhằm cải thiện và nâng cao hoạt tính sinh học của chúng. Trong bài báo này chúng tôi trình bày phương pháp tổng hợp và phân tích cấu trúc của hợp chất 6-(2-hydroxy-3-morpholinopropyl)-5H-indeno[1,2-c]isoquinolin-5,11(6H)-đion.


Từ khóa


Indenoisoquinolin, camptothecin, topoisomerase I (top 1), ung thư, tổng hợp.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved