XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH SỐ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Phạm Xuân Thiều Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Trường Thành, UBND huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
3. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính có vai trò thiết yếu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và là cơ sở pháp lý quan trọng được tổ chức sắp xếp khoa học, thuận tiện cho quá trình quản lý và lưu trữ. Trong khi cơ sở dữ liệu địa chính của phường Đông Ngàn vẫn chưa được đồng bộ thống nhất khiến công tác tra cứu kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dư liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai phương Đông Ngàn đã đánh giá được hiện trạng sử dụng đất; Thực trạng công tác xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ cơ sở dữ liệu thuộc tính và không gian phục vụ công tác quản lý đất đai. Từ đó đưa ra một số ứng dụng trong quản lý, khai thác cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính số trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó nghiên cứu đã đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó đề xuất các chính sách và lập ra kế hoạch hợp lý cho các nhà quản lý và  cơ sở quan trọng của việc ra quyết định liên quan đến việc đầu tư và phát triển nhằm khai thác nguồn tài nguyên đất đạt hiệu quả cao nhất.


Từ khóa


Cơ sở dữ liệu, đất đai, địa chính, lưu trữ, phường Đông Ngàn.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved