ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ ĐẶC SẢN TẠI XÃ LA BẰNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Hoàng Văn Hùng Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Trần Thị Mai Anh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Thị Thùy, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Xuân Thiều, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


La Bằng là một xã của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nằm sát chân núi Tam Đảo. Trong những năm gần đây, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh Thái Nguyên đã chọn đầu tư phát triển cây chè làm cây chủ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, cho đến hiện nay hoạt động sản xuất chè của xã phát triển vẫn còn manh mún mang tính tự phát. Do vậy, việc nghiên cứu tiềm năng đất đai bằng phần mềm chuyên dụng để kết hợp giữa các dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính nhằm quản lý sử dụng đất có hiệu quả là điều cần thiết. Nghiên cứu đã: Khái quát chung được loại hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu và hiện trạng sử dụng đất của xã La Bằng. Các bản đồ đơn tính về loại đất, địa hình, tầng dày, thành phần cơ giới, lượng mưa đã xây dựng bản đồ đơn vị đất đai vùng nghiên cứu xác định được 10 LMU. Phân hạng thích nghi hiện tại cho cây Chè ở Thích nghi cao nhất (S1):  có 01 LMU (là LMU 8), thích nghi trung bình (S2): Có 4 LMU (là LMU số 1,3,7,9), ít thích hợp (S3): Có 1 LMU (là LMU số 4), không thích nghi (N): Có 4 LMU (là LMU số 2,5,6,10).


Từ khóa


Cây chè, đơn vị đất đai, loại hình sử dụng đất, tiềm năng đất, xã La Bằng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved