XÂY DỰNG BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU ĐẦU VÀO CHO PLC SỬ DỤNG CHUẨN ETHERNET | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU ĐẦU VÀO CHO PLC SỬ DỤNG CHUẨN ETHERNET

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Đặng Văn Ngọc Email to author, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
2. Nguyễn Duy Minh, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
3. Ninh Văn Hoạt, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Tóm tắt


Hiện nay, PLC (Programmable Logic Controller) không còn xa lạ đối với chúng ta, sự xuất hiện của PLC trong các nhà máy, xí nghiệp hay các công ty đã đem lại lợi ích rất lớn cho con người. Tuy nhiên, đối với các bài toán xử lý tín hiệu analog thì PLC gặp một số hạn chế đó là có rất ít đầu vào tín hiệu analog tích hợp sẵn trên CPU. Trên thực tế đã có các module chuyển đổi cho PLC nhưng giá thành cao, cần phải đồng bộ nguồn sử dụng, phức tạp trong quá trình lắp ráp đấu nối, chính vì vậy trong bài báo này chúng tôi sẽ trình bày giải pháp xây dựng bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào cho PLC có thể giao tiếp với các loại cảm biến bằng các chuẩn giao tiếp khác nhau như: I2C, SPI, OneWire, Analog và tạo ra sản phẩm có giá thành thấp mà vẫn đảm bảo được các hệ thống hoạt động tốt, ổn định trong môi trường công nghiệp. Module chuyển đổi tín hiệu đầu vào sử dụng Kit Arduino ghép nối với PLC theo chuẩn Ethernet (TCP/IP) trong đó Kit Arduino có nhiệm vụ thu thập tín hiệu từ các cảm biến có độ chính xác cao (3.3V, 5V) sau đó xử lý, tính toán rồi truyền dữ liệu lên PLC (24V). Bằng phương pháp trên ta có thể thực hiện các bài toán cho PLC với các loại cảm biến như: cảm biến nhiệt độ (LM35, TMP36), độ ẩm (DHT11, DHT12), ánh sáng (BH1750), cảm biến bụi (Sharp GP2Y10), thẻ RFID (RFID-RC 522), vv.


Từ khóa


chuyển đổi tín hiệu; PLC; Ethernet; I2C; SPI; OneWire; Analog

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved