NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/18

Các tác giả

1. Nguyễn Hạnh Đào Email to author, Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Phạm Thùy Linh, Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Đặng Thị Thanh Hương, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Việc sử dụng câu hỏi trong giảng dạy tiếng Anh tiểu học bao gồm hai mục đích chính: xác nhận thông tin học sinh thu nhận được và phát triển khả năng tư duy phản biện của học sinh. Bài nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích xác định được việc giáo viên sử dụng chiến lược đặt câu hỏi cũng như tìm ra lý do cho việc áp dụng các chiến lược đó trong lớp học tiếng Anh tiểu học. Kết quả  phân tích hai nguồn dữ liệu: bảng thống kê dạng câu hỏi trong đoạn video ghi hình giáo viên dạy trong năm phút và phỏng vấn sâu trong 30 phút với giáo viên đó chỉ ra rằng loại câu hỏi trình bày và câu hỏi liên tưởng được giáo viên sử dụng thường xuyên trong đoạn video. Thêm nữa, trong bài phỏng vấn, giáo viên nêu lý do chọn hai loại câu hỏi này: dựa vào chuẩn đầu ra của bài học, chương trình học môn tiếng Anh hết cấp và mức độ phát triển nhận thức của học sinh. Từ kết quả nghiên cứu này, chúng tôi cũng đưa ra một số đề xuất cho việc sử dụng câu hỏi trong giảng dạy tiếng Anh tiểu học.


Từ khóa


Chiến lược sử dụng câu hỏi; giảng dạy tiếng anh cho trẻ em; câu hỏi trình bày và câu hỏi liên tưởng; kết quả học tập; sự phát triển nhận thức

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved