ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA LAO PHỔI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/11/19                Ngày hoàn thiện: 03/04/20                Ngày đăng: 10/04/20

Các tác giả

1. Cao Quý Tư Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Lệ, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Dương Phương Hiếu, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mối liên quan giữa bệnh nhân mắc lao phổi và đái tháo đường đã được biết đến từ lâu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đái tháo đường làm thay đổi những biểu hiện lâm sàng và Xquang của lao phổi. Tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên cho tới nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này; do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 với phương pháp nghiên cứu mô tả thiết kế cắt ngang, kết hợp hồi cứu và tiến cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình của bệnh nhân mắc lao phổi kèm đái tháo đường cao hơn 58 ± 13 tuổi so với bệnh nhân lao phổi đơn thuần (42,27 ± 18) (p= 0,001). Sốt nhẹ về chiều, rale rít, rale ngáy thấy nhiều hơn ở bệnh nhân lao phổi kèm đái tháo đường (p < 0,05), nhưng sụt cân thấy nhiều hơn ở nhóm lao phổi đơn thuần (p < 0,05). Tổn thương hang và tổn thương thùy giữa trên X-quang thấy nhiều hơn ở bệnh nhân lao phổi kèm đái tháo đường (lần lượt là 27,9% và 628%) so với bệnh nhân lao phổi đơn thuần (lần lượt là 6,5% và 43,5%).


Từ khóa


Lao phổi; đái tháo đường; lâm sàng; cận lâm sàng; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Prakalapakorn, and S. Grace, The Role of DOTS therapy in Tuberculosis Control in Bangkok, Thailand, Fulbright Researcher College of Public Health, Chulalongkorn University, 2000.

[2]. B. I. Restrepo, and L. S. Schlesinger, “Impact of diabetes on the natural history of tuberculosis,” Diabetes Research and Clinical Practice, vol. 106, no.2, pp. 191-199, 2014.

[3]. R. C. Zdo et al, "Characteristics of elderly tuberculosis patients in Recife, Brazil: a contribution to the tuberculosis control program," J. Bras. Pneumol., vol. 32, no. 6, pp. 535-543, 2006.

[4]. C. Perez-Guzman et al, "Progressive age-related changes in pulmonary tuberculosis images and the effect of diabetes," Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 162, no. 5, pp. 1738-1740, 2000.

[5]. Ministry of Health, The decision to issue guidance on the diagnosis, treatment and prophylaxis of Tuberculosis (issued cream according to intent 3126 / QD - BYT dated 23 May 2018), 2018.

[6]. International Diabetes Federation, IDF annual report 2017, Belgium, 2017.

[7]. H. D. Nguyen, "Clinical and subclinical characteristics of pulmonary tuberculosis in patients with type 2 diabetes in Hai Phong Tuberculosis and Lung Diseases Hospital for 5 years from 2010-2014," Journal of Practical Medicine, vol. 914, no. 4, pp. 11-16, 2014.

[8]. T. K. Nguyen et al, "Comment on some clinical and subclinical characteristics in 54 patients with tuberculosis and tuberculosis for treatment at Tuberculosis and Lung Diseases Institute from September 1991 to April 1996," Medical research, vol. 2, no. 2, pp. 8 – 12, 1997.

[9]. T. D. Phan, T. V. Phan, T. H. L. Nguyen, and C. L. Nguyen, "Features of pulmonary tuberculosis in patients with diabetes in An Giang hospital's tuberculosis department", Proceedings of scientific conferences 10/2012, An Giang Hospital, 2012, pp. 172-179.

[10]. B. Alisjahbana et al., "The effect of type 2 diabetes mellitus on the presentation and treatment response of pulmonary tuberculosis," Clin. Infect. Dis., vol. 45, no. 4, pp. 428-435, 2007.

[11]. F. Bacakoglu et al., "Pulmonary tuberculosis in patients with diabetes mellitus," Respiration, vol. 68, no. 6, pp. 595-600, 1997.

[12]. J. Y. Wang, L. N. Lee, and P. R. Hsueh, "Factors changing the manifestation of pulmonary tuberculosis," Int. J. Tuberc. Lung Dis., vol. 9, no.7, pp. 777-783, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2321

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved