THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ LAO TẠI TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2014-2018

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/12/19                Ngày hoàn thiện: 27/04/20                Ngày đăng: 28/04/20

Các tác giả

1. Hoàng Hà Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vi Thị Lương, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện trên toàn bộ sổ sách, báo cáo của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2018 nhằm mô tả thực trạng quản lý và điều trị lao tại tỉnh Bắc Giang và đánh giá kết quả điều trị sau 5 năm của bệnh nhân lao đang được quản lý và điều trị tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2018. Nghiên cứu dựa trên phương pháp mô tả cắt ngang, lấy toàn bộ số lao trên cơ sở thu thập toàn bộ thông tin từ sổ sách, báo cáo hoạt động quản lý điều trị lao của toàn tỉnh thời gian từ 2014-2018. Nghiên cứu cho thấy số lao phát hiện: AFB(+) mới giảm từ 43,86-40,60, tái phát tăng từ 3,94 - 13,23, lao các thể tăng 62,96 - 74,31. Với R=1,67, phát hiện đạt 50,55% đạt khoảng ½ so với số ước tính. Tỉ lệ khỏi của bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới giai đoạn 2014 - 2018 là 95,82%. Như vậy tỷ lệ phát hiện lao AFB (+) mới giảm qua các năm, tỷ lệ lao tái phát và các thể tăng qua các năm. Khả năng phát hiện lao phổi AFB (+) mới của tỉnh Bắc Giang qua 5 năm chỉ đạt khoảng ½ so với số ước tính. Tỉ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới giai đoạn 2014 - 2018 cao hơn Chương trình chống lao quốc gia.

Từ khóa


Bệnh lao tại Bắc Giang; Bắc Giang; quản lý lao; điều trị lao; AFB.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Vietnam National Tuberculosis Control Program, Guidelines for Implementation of the National Tuberculosis Control Program. Hanoi Medical Publishing House, 1999.

[2]. World Health Organization, Global tuberculosis report, 2014.

[3]. Vietnam Ministry of Health, Summary report on anti-tuberculosis activities in 2014 and directions for 2015, 2014.

[4]. Vietnam National anti-tuberculosis program, Reviewing tuberculosis prevention in the period of 2007-2008 and operational direction 2009-2011, Ha Noi, 2009, pp.15-19.

[5]. D. Vu, Q. A. Tran, and D. P. Vo, “Management and treatment of tuberculosis patients in Duc Trong district, Lam Dong province 2010-2012,” Vietnam Journal of Preventive Medicine, vol. 6(166), p.70, 2015.

[6]. T. M. L. Uong, T. H. Ho, and T. T. V. Vu, “Associated factors on TB treatment adherence among pulmonary tuberculosis patients at Hai Ba Trung District TB clinic, Ha Noi,” Vietnam Journal of Public Health, vol. 20(20), pp. 24-28, 2011.[7]. K. C. Chang, W. W. Yew, and G. Sotgiu, “Clinical research in the treatment of tuberculosis: current status and future prospects,” Int J Tuberc Lung Dis., 19(12), pp. 1417-1427, 2015, doi: 10.5588/ijtld.15.0216.

[8]. M. F. Rabahi, J. L. R. da S. Júnior, A. C. G. Ferreira, D. G. S. Tannus-Silva, and M. B. Conde, “Tuberculosis treatment,” J Bras Pneumol., vol. 43(6), pp. 472-486, 2017, doi: 10.1590/S1806-37562016000000388.

[9]. Vietnam Ministry of Health, Summary report on activities of the National Tuberculosis Program 2014 and operational orientations for 2015, 2015.

[10]. Q. H. Do, “Prevalence of pulmonary tuberculosis in Dien Bien in 2010-2011,” the 4th Asia Pacific region conference of the international union against tuberculosis and lung disease, Ha Noi, 2013, p. 131.

[11]. National Tuberculosis Program, Guidelines for TB Management. Hanoi Medical Publishing House, 2009.

[12]. V. B. Luu, “Situation of discovery management and treatment of tuberculosis patients and results of training to improve tuberculosis prevention capacity for grassroots health workers in Tuyen Quang province”, PhD thesis level II, TNU University of Medicine and Pharmacy, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2386

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved