MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CỦA SÓNG ÁP SUẤT TRONG HỖN HỢP LỎNG - HƠI TỚI VẬN TỐC CỦA HỖN HỢP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Tuấn Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Diệu Linh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Kim Thoa, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hỗn hợp Lỏng - Hơi là hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi. Hỗn hợp này thường gặp nhiều trong tự nhiên và quá trình kỹ thuật. Trong bài báo này sẽ  trình bày một số kết quả nghiên cứu về quá trình lan truyền của sóng áp suất trong hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi dẫn đến sự thay đổi bán kính của bọt và sự ảnh hưởng của nó tới và vận tốc của một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi như: nước, dầu thô, freon 21….


Từ khóa


Chất lỏng, bọt hơi, sóng, van đóng, pha, hỗn hợp, áp suất.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved