ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ NHÂN CÁCH Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN PHÂN LY TẠI KHOA TÂM THẦN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/01/20                Ngày hoàn thiện: 03/04/20                Ngày đăng: 10/04/20

Các tác giả

1. Nguyễn Đắc Vinh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Đàm Thị Bảo Hoa, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Trịnh Quỳnh Giang, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tỷ lệ các rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng ở các nước đang phát triển, đặc biệt là sự gia tăng các rối loạn liên quan đến stress trong đó có rối loạn phân ly. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở 32 bệnh nhân rối loạn phân ly điều trị tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rối loạn phân ly xuất hiện đột ngột ở 100% các trường hợp nghiên cứu và xảy ra sau sang chấn tâm lý, chủ yếu là sang chấn trong gia đình (46,88%) và sang chấn trong công việc (34,37%). Triệu chứng khởi phát thường giống các bệnh lý thực thể. Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất là co giật phân ly (56,25%), triệu chứng thực vật nội tạng phân ly biểu hiện nhiều trên lâm sàng, trong đó đau đầu (43,75%) và khó thở (31,25%) là triệu chứng phổ biến. Các rối loạn tâm thần kết hợp với rối loạn phân ly chiếm tỷ lệ cao, trầm cảm (53,12%) và lo âu (40,62%). Rối loạn phân ly thường xảy ra ở những người có nhân cách hướng ngoại (62,5%); đa số các bệnh nhân có tính thần kinh không ổn định (78,13%).


Từ khóa


y tế; rối loạn phân ly; stress; đặc điểm lâm sàng; đặc điểm nhân cách.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. D. H. Anh, Lecture Psychiatry, Hanoi, Medical Publishing House, 2013.

[2]. V. T. Cam, "Research clinical characteristics of conversion disorder," PhD thesis, Hanoi Medical University, 2014.

[3]. World Health Organization, Dissociation disorder, 10th International Classification of Mental and Behavioral Disorders, Geneva, pp. 122-125, 1992.

[4]. C. Tasca, and M. G. Carta, "Women and Hysteria in The history of Mental Health," Clinical Practice and Epidemiology Mental Health, vol. 8, pp. 110-119, 2012.

[5]. M. N. Khan, S. Ahmad, and N. Ullah, "Anxiety and Depressive symptoms in patients with conversion disorder," J. cole Physicians Surg Pak, vol. 15, pp. 489-492, 2005.

[6]. K. P. Nunn, K. Kozlowska, and D. Rose, "Conversion disorder in Australian pediatric practice," J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, vol. 46, pp. 68-75, 2017.

[7]. S. Micale, On the Disappearance of Hysteria: A Study in the Clinical Deconstruction of a Diagnosis, Harvard University Press, The United State of America, 2013.

[8]. C. Owens, and S. Dein, "Conversion disorder the modern hysteria," The Royal College of Psychiatrists, vol. 12, pp. 152-157, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2538

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved