MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ LÂM SÀNG Ở CHÓ BỊ NHIỄM VE VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ TẠI QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/02/20                Ngày hoàn thiện: 21/02/20                Ngày đăng: 29/04/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Ngân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Diệu Thùy, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Trần Nhật Thắng, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Lê Thị Thu Phương, Trạm Chăn nuôi và Thú y quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Tóm tắt


Để xác định một số đặc điểm bệnh lý lâm sàng ở chó bị nhiễm ve nuôi tại quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội và áp dụng biện pháp phòng, trị ve có hiệu quả, chúng tôi đã khám và thu thập ve ký sinh trên cơ thể của 493 chó  nuôi tại 4 phường của quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội, xác định các biểu hiện bệnh lý lâm sàng và sự thay đổi một số chỉ tiêu máu ở những chó nhiễm nhiều ve; sử dụng 3 loại thuốc: Bravecto, Fleadom, Hantox Spray để điều trị ve cho chó. Kết quả cho thấy, trong 493 chó có 169 chó nhiễm ve, chiếm tỷ lệ 34,28%; ở những chó nhiễm nhiều ve thường có thể trạng gầy yếu, niêm mạc nhợt nhạt, da bị tổn thương, một số vùng da nhiễm trùng hóa mủ; chó nhiễm nhiều ve có số lượng hồng cầu giảm, số lượng bạch cầu tăng, hàm lượng huyết sắc tố giảm, tỷ khối hồng cầu giảm. Hiệu lực điều trị triệt để ve cho chó của thuốc Bravecto đạt tỷ lệ cao nhất (97,56% - 100%); hiệu lực điều trị triệt để ve cho chó của vòng Fleadom cũng đạt khá cao (80,95% - 93,33%); hiệu lực điều trị triệt để ve cho chó của thuốc Hantox Spray đạt tỷ lệ thấp (39,02% - 53,33%).

Từ khóa


Chó; ve; bệnh lý; điều trị; Hà Nội.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. N. D. Wolfe, C. P. Dunavan, and J. Diamond, “Origins of major human infectious diseases,” Nature, 447, pp. 279-283, 2007.

[2]. J. Fuente, A. Estrada-Pena, J. M. Venzal, K. M. Kocan, and D. E. Sonenshine, “Overview: ticks as vectors of pathogens that cause disease in humans and animals,” Front Biosci., vol. 13, pp. 6938-6946, 2008.

[3]. B. Mosallanejad, A. R. Alborzi, and N. Katvandi, “A survey on Ectoparasite infestations in companion dogs of Ahvaz district, South-west of Iran,” J. Arthropod Borne Dis., vol. 6(1), pp. 70-78, 2012.

[4]. T. T. Hoang, and V. Cao, Animal physiology. Agriculture Publishing House, Hanoi, 2006, pp. 71-94.

[5]. T. S. Hoang, Human and animal physiology. Thai Nguyen University of Education, 2005, pp. 6-10.

[6]. V. T. Trinh, T. C. Phan, and V. K. Pham, Veterinary Parasites. Agriculture Publishing House, Hanoi, 1982.

[7]. X. H. Nguyen, and D. L. Pham, Organization of embryology. University and High School Publishing House, Ha Noi, 1980, pp. 162, 172, 184 - 185.

[8]. D. C. Pham, D. H. Nguyen, T. K. T. Luu, and T. T. Hoang, Veterinary immunology. Agriculture Publishing House, Hanoi, 2007.

[9]. T. K. L. Nguyen, Parasites and veterinary parasitic diseases. Agriculture Publishing House, Hanoi, 2012, pp. 244 - 247.

[10]. H. Dongus, L. Meyer, and R. Armstrong, “Water immersion of dogs close to the time of topical fluralaner treatment does not reduce effectiveness against a subsequent experimental challenge with Rhipicephalus sanguineus (sensu lato),” Parasit Vectors., vol. 10(1), p. 441, 2017.

[11]. F. Burgio, L. Meyer, and R. Armstrong, “A comparative laboratory trial evaluating the immediate effectiveness of fluralaner, afoxolaner, sarolaner and imidacloprid + permethrin against adult Rhipicephalus sanguineus (sensu lato) ticks attached to dogs,” Parasit Vectors., vol. 9(1), p. 626, 2016.

[12]. S. Ranjan, D. Young, and F. Sun, “A single topical fluralaner application to cats and to dogs controls fleas for 12 weeks in a simulated home environment dogs,” Parasit Vectors., vol. 11(1), p. 385, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2587

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved