NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THẤP CỦA SINH VIÊN KHI THAM DỰ KỲ THI APTIS TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/02/20                Ngày hoàn thiện: 03/03/20                Ngày đăng: 17/03/20

Các tác giả

Lê Thị Thu Trang Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Những kỳ thi qua mạng Internet dường như đã quá phổ biến và được giới thiệu để đáp ứng nhu cầu của người tham dự và các nhà cung cấp giáo dục. Kỳ thi Aptis do Hội đồng Anh thành lập, yêu cầu thí sinh phải có mặt tại điểm thi và thực hiện bài thi trên máy tính có kết nối Internet. Mặc dù Aptis mới chỉ được áp dụng tại Việt Nam trong vài năm gần đây, đã có nhiều đơn vị lựa chọn hình thức thi này để làm chuẩn đầu ra cho sinh viên và Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Nghiên cứu này được thực hiện để tìm ra các yếu tố khiến sinh viên tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên nhận được kết quả thấp và suy nghĩ của sinh viên đối với kỳ thi Aptis. Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính được sử dụng cho bài nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố khiến cho sinh viên không đạt kết quả mong muốn khi tham gia kỳ thi Aptis bao gồm sự lo lắng, quá trình ôn thi, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, vấn đề về mắt, vấn đề cá nhân và độ khó của bài thi. Tác giả kỳ vọng rằng kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.


Từ khóa


Kiểm tra và đánh giá; các yếu tố; điều tra; kết quả thấp của sinh viên; kỳ thi Aptis.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. P. Betlej, “E-Examinations from student’s Perspective – the Future of Knowledge Evaluation,” The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 153, no. 1, pp. 9-22, 2013.

[2]. A. Fluck and M. Hillier, “Innovative Assessment with e- Exams”, Paper presented at the Australian Council for Computers in Education, Brisbane, Australia, 2016.

[3]. N. Harb and A. El-Shaarawi, “Factors Affecting Students’ Performance,” Bangladesh e-Journal of Sociology, vol. 3, no. 1, pp. 2 -10, 2006.

[4]. S. Rasul, and Q. Bukhsh, “A study of factors affecting students’ performance in examination at university level,” Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 15, no. 1, pp. 2042 – 2047, 2011.

[5]. A. M. Alotabibi and S. Alrabah, “An investigation of the factors which contribute to low English achievement in secondary school,” European Scientific Journal, vol. 10, no. 25, pp. 440-459, 2014.

[6]. T. Saad and R. Usman, “The Causes of Poor Performance in English Language among Senior Secondary School Students in Dutse Metropolis of Jigawa State, Nigeria,” Journal of Research & Method in Education, vol. 4, no. 5, pp. 41-47, 2014.

[7]. T. Souriyavongsa, S. Rany and M.J.Z. Abidin, “Factors Causes Students Low English Language Learning: A Case Study in the National University of Laos,” International Journal of English Language Education, vol. 1, no. 1, pp. 179 -192, 2013.

[8]. L. F. Bachman, Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press, 1990.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2607

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved