MÔ HÌNH HOÁ CỦA LỰC ĐIỆN TỪ VỚI CÔNG THỨC TỪ THẾ VÉC TƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀI TOÁN NHỎ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/02/20                Ngày hoàn thiện: 27/02/20                Ngày đăng: 28/02/20

Các tác giả

Đặng Quốc Vương Email to author, Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này được dựa trên phương pháp miền nhỏ hữu hạn với công thức véc tơ từ thế để phân tích lực điện từ tạo ra bởi sự phân bố của mật độ từ cảm tản trong khe hở không khí và mật độ dòng điện trong các cuộn dây, cái mà khó có thể thực hiện trực tiếp bằng phương pháp phần tử hữu hạn, khi mà một số vùng dẫn nghiên cứu có kích thước rất nhỏ so với toàn bộ miền nghiên cứu. Phương pháp bài toán nhỏ được áp dụng ở đây để liên kết các bài toán theo một vài  bước: Một bài toán với mô hình đơn giản (các cuộn dây) được giải trước. Bài toán tiếp theo bao gồm một hoặc nhiều miền dẫn từ được đưa vào để hiệu chỉnh sai số do bài toán trước đó gây ra. Tất cả các bước đều được giải độc lập trong lưới và miền hình học khác nhau, điều này tạo thuận lợi cho việc chia lưới cũng như tăng tốc độ tính toán của mỗi một bài toán nhỏ.

Từ khóa


Lực điện từ; mật độ từ cảm tản; phương pháp phần tử hữu hạn; bài toán từ động; phương pháp miền nhỏ hữu hạn; công thức từ thế véc tơ.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. V. Q. Dang, P. Dular, R. V. Sabariego, L. Krähenbühl, and C. Geuzaine, “Subproblem approach for Thin Shell Dual Finite Element Formulations,” IEEE Trans. Magn., vol. 48, no. 2, pp. 407-410, 2012.

[2]. S. Koruglu, P. Sergeant, R. V. Sabarieqo, V. Q. Dang, and M. De Wulf, “Influence of contact resistance on shielding efficiency of shielding gutters for high-voltage cables,” IET Electric Power Applications, vol. 5, no. 9, pp. 715-720, 2011.

[3]. J. S. Kim, “Electromagnetic Force Calculation Method in Finite Element Analysis for Programmers,” Univeral Journal of Electrical and Electronic Engineering, vol. 6, no. 3A, pp. 62-67, 2019.

[4]. A. Bermúdez, A. L. Rodríguez, and I. Villar, "Extended formulas to compute resultant and contact electromagnetic force and torque from Maxwell stress tensors," IEEE Trans. Magn., vol. 53, no. 4, pp. 1-9, 2017.

[5]. H. M. Ahn, J. Y. Lee, J. K. Kim, Y. H. Oh, S. Y. Jung, and S. C. Hahn, "Finite-Element Analysis of Short-Circuit Electromagnetic Force in Power Transformer," Industry Applications IEEE Transactions on, vol. 47, no. 3, pp. 1267-1272, 2011.

[6]. Y. Hou et al., "Analysis of back electromotive force in RCEML," 2014 17th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology, La Jolla, CA, 2014, pp. 1-6.

[7]. P. Dular, V. Q. Dang, R. V. Sabariego, L. Krähenbühl and C. Geuzaine, “Correction of thin shell finite element magnetic models via a subproblem method,” IEEE Trans. Magn., vol. 47, no. 5, pp. 1158-1161, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.02.2620

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved