THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH VỚI CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG, SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 10

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/02/20                Ngày hoàn thiện: 12/03/20                Ngày đăng: 23/03/20

Các tác giả

1. Phùng Thị Thanh Tú Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Thanh Huyền, Trường THPT Ngô Gia Tự - thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh

Tóm tắt


Hiện nay nhiều trường học ở Việt Nam triển khai hoạt động giáo dục STEM và đã mang lại nhiều hiệu quả. Nghiên cứu này tập trung vào việc thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM lồng ghép với hoạt động giảng dạy tiếng Anh lớp 10 với chủ đề môi trường. Qua đó, người học có một môi trường luyện tập tiếng Anh để cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ và nâng cao các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Đối tượng nghiên cứu gồm 15 học sinh lớp 10 và 03 giáo viên tiếng Anh trường THPT Lương Ngọc Quyến. Tác giả sử dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu hành động bao gồm khảo sát và phỏng vấn để thu thập dữ liệu. Sau khi thiết kế và tổ chức các hoạt động STEM lồng ghép với hoạt động giảng dạy tiếng Anh 10 với chủ đề môi trường, phản hồi của học sinh và giáo viên về việc thiết kế và tổ chức các hoạt động được thu thập. Dựa trên những phản hồi này, tác giả đưa ra những gợi ý nhằm cải thiện chất lượng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong lớp học tiếng Anh từ đó nâng cao phương pháp dạy và học tiếng Anh cho cả thầy và trò.


Từ khóa


giáo dục STEM; thiết kế và tổ chức; dạy-học tiếng Anh; sách giáo khoa Tiếng Anh 10; chủ đề môi trường.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. D. W. White, "What Is STEM Education and Why Is It Important?," Florida Association of Teacher Educators Journal, vol. 1 (14), pp. 1-8, 2014.

[2]. J. Cox, "21st-Century STEM Skills Students Need to Know," [Online]. Available: https://www.teachhub.com/21st-century-stem-skills-students-need-know. [Accessed Aug. 17, 2019].

[3]. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, English Learners in STEM Subjects: Transforming Classrooms, Schools, and Lives. Washington, DC: The National Academies Press, 2018, doi: https://doi.org/ 10.17226/25182.

[4]. S. Banergee, "STEM – A Tool for Teaching and Learning a Foreign Language," in IEEE Integrated STEM Education Conference, 2016.

[5]. T. Han, "Foreign Language Learning Strategies in the Context of STEM Education," Gist Education and Learning Research Journal, vol. 11, pp. 79-102, 2015.

[6]. S. D. Schoettler, "STEM Education in the Foreign Language Classroom with Special Attention to the L2 German Classroom," Dissertations and Theses, 2015, Paper 2313. [Online]. Available: https://pdxscholar. library.pdx.edu/open_access_etds/2313 HYPERLINK, doi: https://doi.org/10.15760/ etd.2310. [Accessed Dec. 14, 2019].

[7]. F. Petersen and J. Rebecca, "The effects of STEM inquiry practices on English language acquisition in a first grade classroom in Thailand," Graduate Research Papers 36. 2013. [Online]. Available: https://schola rworks.uni.edu/grp/36. [Accessed Jan. 15, 2020].

[8]. L. Hoffman and A. Zollman, "What STEM Teachers Need to Know and Do for English Language Learners (ELLs): Using Literacy to Learn," Journal of STEM Teacher Education, vol. 51, no. 1, pp. 83-94, 2016.

[9]. A. Zollman, "Learning for STEM literacy: STEM literacy for learning," School Science and Mathematics, vol. 112, no. 1, p. 12-19, 2012.

[10]. C. Theerasan and C. Yuenyong, "Developing the Floating Restaurant STEM Education Learning Activities for Thai Secondary School Students," AIP Conference Proceedings, 2019, doi: https://doi.org/10.1063/1.5094021.

[11]. N. T. Nga, H. P. Muoi, P. V. Hai, N. Q. Linh, N. A. Dung and N. T. Tue, Teaching STEM topics for lower and upper secondary school students. Ho Chi Minh City University of Education (in Vietnamese), 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2651

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved